Angielskie miasto wspiera lokalną gospodarkę za pomocą zamówień publicznych

NEFPreston to liczące ponad 110 tysięcy mieszkańców miasto na północy Anglii – jednym z jego miast partnerskich jest Kalisz.

To również miejscowość, która wykorzystuje zamówienia publiczne jako narzędzie wspierające rozwój lokalnych firm.

Lokalny samorząd wpisuje zamówienia w szerszy pakiet działań, o którym przeczytać można w raporcie brytyjskiego think-tanku New Economics Foundation.

Począwszy od roku 2012 Preston aktywnie animowało powstanie oraz rozwój sieci instytucji publicznych takich jak urzędy czy uniwersytety, chcące mieć pozytywny wpływ na społeczność lokalną.

W praktyce oznaczało to analizowanie struktury wydatków instytucji i znajdywanie w niej elementów, w których dochodzi do „wycieku” pieniędzy z lokalnej gospodarki.

Próba poprawy sytuacji dokonywana jest dwutorowo – z jednej strony szuka się sposobów na ułatwienie lokalnym przedsiębiorstwom udziału w postępowaniach zamówieniowych, z drugiej zaś wspiera się powstawanie spółdzielni w tych sektorach, w których lokalny biznes nie jest w stanie zaspokoić potrzeb instytucji publicznych.

Jak informuje NEF ambicje tej sieci nie kończą się na zamówieniach i dotyczą m.in. powołania do życia lokalnej firmy produkującej energii oraz promowanie płacenia tzw. Living Wage – płacy wyższej niż minimalna, umożliwiającej otrzymującym ją pracownikom życie na skromnym, ale godnym poziomie.

Więcej informacji znajdziecie w publikacji New Economics Foundation