Apelujemy do Uniwersytetu Jagiellońskiego o uwzględnianie aspektów środowiskowych i globalnych

herb_uniwersytetu_jagiellonskiegoO wyzwaniach, związanych z zakupami sprzętu elektronicznego pisaliśmy niejednokrotnie.

Komputery, tablety, telefony komórkowe – wszystkie te urządzenia pobierają energię, co wpływa zarówno na koszty funkcjonowania instytucji publicznych, jak i na poziom powstałych przy produkcji energii zanieczyszczeń, wpływających na stan powietrza oraz zmiany klimatu.

Powstają one również często z naruszeniem praw człowieka – w kiepskich warunkach higienicznych, z pracującymi po kilkanaście godzin, kiepsko opłacanymi pracownikami.

Chcemy, by najstarsza polska uczelnia wyższa brała te kwestie pod uwagę przy planowanych zakupach.

Warszawa, 11 października 2016

Szanowna Pani

Ewa Pędracka-Kwaskowska

Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego

w nawiązaniu do pisma syg. CentrumCSR.PL/2014/07/37/TJ z dnia 30.07.2014, informującym  o objęciu Uniwersytetu Jagiellońskiego ogólnopolskim monitoringiem zrównoważonych zamówień publicznych, zwracamy się do Państwa w związku z zamówieniami na „Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ”, w których nie uwzględniono rozwiązań zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko kupowanego sprzętu.

W zamówieniach na sprzęt komputerowy istnieje możliwość uwzględniania aspektów środowiskowych, takich jak efektywność energetyczna (certyfikat Energy Star), poziom emisji hałasu czy recycling. Są one promowane przez Komisję Europejską oraz Urząd Zamówień Publicznych w ramach kryteriów Green Public Procurements.

Zostały opracowane tak, aby można je było stosować przy niewielkim wzroście cen, z uwzględnieniem minimalnego wysiłku związanego z weryfikacją specyfikacji sprzętu. W przedstawionych zamówieniach nie zawarto tego rodzaju klauzul.

Wygodnym rozwiązaniem jest umieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu wytycznych dotyczących wymagań środowiskowych dla wszystkich egzemplarzy zamawianego. Nie ma wówczas konieczności opisywania pod tym kątem każdego z zamawianych komputerów. Warto również zwrócić uwagę na możliwość zakupu większych partii komputerów jednakowego rodzaju, co mogłoby zmniejszyć jednostkowe koszty.

Biorąc pod uwagę skalę zamówień zestawów komputerowych na uczelni, chcielibyśmy także zwrócić uwagę na możliwość uwzględnienia aspektów globalnych w realizowanych postępowaniach.

Coraz powszechniejszy outsourcing usług sprawia, że sprzęt komputerowy sprzedawany w Europie przez międzynarodowe koncerny produkowany jest w krajach rozwijających się, takich jak Chiny, Korea Południowa czy Indie, z narażeniem życia i zdrowia pracowników tamtejszych fabryk.

W odpowiedzi na te wyzwania powstała organizacja Electronics Watch, która wspiera Zamawiających w przygotowywaniu przetargów na elektronikę w sposób społecznie odpowiedzialny. Przystąpienie do inicjatywy daje możliwość kontroli nad łańcuchem dostaw zamawianych towarów.

Prowadzony przy współpracy z organizacjami pozarządowymi monitoring miejsc produkcji sprzętu elektronicznego pozwoli zweryfikować czy komputery nie są wytwarzane z naruszeniem konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wspólne działanie Zamawiających przeciwko praktykom łamania praw człowieka przy produkcji sprzętu IT zachęci firmy do poprawy warunków pracy przy jego wytwarzaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z wydanym przez Fundację CentrumCSR.PL raportem Tanie komputery na koszt pracowników fabryk sektora IT w Chinach ilustrującym dramat osób montujących komputery używane w Polsce.

Więcej informacji o możliwości zastosowania w zamówieniach publicznych klauzul społecznych i środowiskowych znajdziecie także Państwo na stronie: www.monitoringzzp.pl.

Mamy nadzieję, że Uniwersytet Jagielloński stanie się wkrótce liderem stosowania zrównoważonych zamówień publicznych i będzie przykładem dla innych instytucji publicznych.

Tadeusz Joniewicz

Koordynator projektów

E-mail: t.joniewicz@centrumcsr.pl

Tel.: 22 628 40 80