Centrum Usług Wspólnych promuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych

handicap-accessible-30927_1280

Ogłoszenie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej montażu klimatyzacji w siedzibie instytucji. O wyborze najkorzystniejszej oferty w 90 proc. decyduje cena, a w 10 proc. udział osób niepełnosprawnych w realizacji zamówienia.

Centrum Usług Wspólnych zawarło klauzulę społeczną w zamówieniu nr 199238 – 2015. Dotyczy ono wykonania dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji we wschodnim skrzydle budynku. Chodzi, m.in. przygotowanie specyfikacji technicznej odbioru robót czy kosztorysu inwestorskiego.

O wyborze najkorzystniejszej oferty w 90 proc. decyduje cena, a w 10 proc. udział osób niepełnosprawnych w realizacji zamówienia.

Wysłaliśmy do instytucji list, w którym oceniamy to działanie jako dobrą praktykę. Zachęcamy urzędy, aby częściej uwzględniały podobne kryteria. Warto też zaznaczyć, w jakim wymiarze godzin powinny być zatrudniani pracownicy. Ważne, aby klauzule miały realne znaczenie przy ocenie oferty i były uwzględniane w większym stopniu, prowadząc do zwiększenia spójności społecznej i poprawy jakości środowiska naturalnego.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH