Co trzeci holenderski samorząd kupuje energię ze źródeł odnawialnych

WnERaport organizacji SOMO z zeszłego roku wskazuje, że na 302 przepytane władze lokalne które odpowiedziały na jej zapytanie 107 stara się zapewnić jak największą rolę zielonej energii przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

W praktyce oznacza to stawianie na firmy energetyczne o wysokim udziale odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zwracanie uwagi na źródła certyfikatów pochodzenia, stawiając na energię wyprodukowaną w kraju lub jego pobliżu.

Kolejne 90 stosuje jedno z dwóch powyższych rozwiązań.

Eksperci z SOMO zwracają uwagę na fakt, że decyzje zakupowe instytucji publicznych odgrywają istotną rolę w promowaniu rozwoju OZE.

Mogą one odgrywać istotną rolę w procesie walki ze zmianami klimatu, a towarzyszące mu ograniczanie zużycia paliw kopalnych dodatkowo wpływa pozytywnie na zmniejszenie poziomów zanieczyszczenia powietrza.

Badacze przypominają jednak, że na drodze zazieleniania lokalnych systemów energetycznych czają się pułapki – np. certyfikaty pochodzenia z Islandii, która produkuje wprawdzie energię ze źródeł odnawialnych, nie ma jednak możliwości jej przetransportowania na kontynent.

Więcej informacji o raporcie na stronie internetowej SOMO