Drugie, uzupełnione wydanie podręcznika „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”

Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugie, uzupełnione wydanie podręcznika zatytułowanego „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”. Podręcznik obejmuje rozszerzony katalog klauzul społecznych związanych z realizacją zamówienia oraz zmienione regulacje w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów oceny ofert.

Drugie, uzupełnione wydanie publikacji Urzędu Zamówień Publicznych pod tytułem „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – Podręcznik” zawiera zmiany prawne wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).

W podręczniku szeroko opisano klauzule społeczne związanych z realizacją zamówienia, oraz zmienione regulacje w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów oceny ofert. W publikacji ujęto również opinie Departamentu Prawnego UZP w zakresie możliwości zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp).

Mamy nadzieję, że nowy podręcznik chociaż częściowo zapełni lukę w dostępie do wiedzy o stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Podręcznik Urzędu Zamówień Publicznych mogą państwo znaleźć  tutaj:

Aspekty_społeczne_w_zamówieniach_publicznych_Podręcznik