Dyskutowaliśmy o społecznych i zielonych zamówieniach publicznych w Gdańsku

Ponad 20 osób uczestniczyło w zorganizowanym przez nas okrągłym stole na temat zamówień publicznych, który odbył się 29 listopada w Urzędzie Miasta.

W spotkaniu udział brali przedstawiciele ważnych, lokalnych zamawiających, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet Gdański czy Pomorski Urząd Wojewódzki.

sala-gdansk

W jego trakcie Grzegorz Piskalski prezentował dotychczasowe wyniki prowadzonego przez Fundację CentrumCSR.PL monitoringu przetargów, organizowanych przez urzędy centralne, instytucje samorządowe oraz wyższe uczelnie.

<script>

Sylwia Szczepańska z NSZZ „Solidarność” zwróciła uwagę na zmniejszenie się dzięki zmianom prawnym ilości przetargów, w których jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena.

Przypomniała również o kontrowersjach, związanych z wydaną niedawno przez GIODO opinią, ograniczającą dostęp zamawiających do umów pracowników, zatrudnionych przez wykonawcę do realizacji zadania.

<script>

Tematy ekologiczne poruszała Katarzyna Grecka z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii. Nakreśliła ramy polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej.

Jako rolę przyjaznych dla środowiska zamówień publicznych wymieniła ona m.in. wspieranie innowacyjności, wpływanie na zwiększanie trwałości i wydajności produktów czy odzysk surowców.

<script>

Reprezentujący gdański Urząd Miejski Marek Komorowski prezentował praktykę stosowania klauzul społecznych i ekologicznych w swoim urzędzie.

Wśród dobrych praktyk podał m.in. wymóg zatrudniania minimum 50 doręczycieli na co najmniej ¾ etatu przy usługach pocztowych oraz możliwość utylizacji tonerów z drukarek.

<script>

W trakcie dyskusji z widownią pojawiał się m.in. temat tego, czy publiczni zamawiający powinni kontrolować formę zatrudnienia pracowników przez wykonawców, czy może jest to temat, który należy pozostawić w gestii Państwowej Inspekcji Pracy.

Nie zabrakło również wątku wpływu przyjęcia przez rząd minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 złotych na instytucje publiczne, które pod jej wpływem (szczególnie w mniejszych ośrodkach) rezygnować mają z usług outsourcingu.

<script>

Spotkanie odbyło się przy współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk, którego przedstawicielka – Małgorzata Drewnowska – prezentowała realizowany przez samorządy regionu Morza Bałtyckiego projekt #NonHazCity.

Program ten ma za zadanie monitorować i edukować na temat obecności szkodliwych substancji chemicznych w naszym otoczeniu i sprzyjać ograniczaniu ich występowania – m.in. poprzez zrównoważone zamówienia publiczne.

widownia

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Kozek

Debata odbyła się w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych”, realizowanego dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.