Forum Ekonomii Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

CRIS logoPrezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają na Forum Ekonomii Społecznej.

Wydarzenie odbędzie się 27 października 2017 r. w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

W jednym z paneli udział weźmie reprezentant Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych, Grzegorz Piskalski.

W ramach forum stworzona zostanie wspólna przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzorców, budowania partnerstw, a uczestnicy zostaną zapoznani z ciekawymi i inspirującymi działaniami w obrębie sektora ekonomii społecznej.

Spotkanie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania partnerstwa międzysektorowego.

Program wydarzenia

10:00-12:00

Agnieszka Pytlik, Spółdzielnia Socjalna Horyzonty Kultury, Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz i Gmina Gaszowice, Czernica: Ekonomia społeczna jako owoc współpracy samorządu i organizacji pozarządowej.

Dariusz Stanaszek, Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacja Familia, Jastrzębie-Zdrój: Czy organizacja pozarządowa jest w stanie samodzielnie prowadzić dochodowy biznes?

Piotr Puchała, Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Miasto Rybnik: Doświadczenia z procesu tworzenia spółdzielni socjalnej w ramach współpracy miasta i stowarzyszenia.

Beata Olszewska, Przedsiębiorstwo Społeczne Manufaktura Smakowitości, Fundacja Zawodowo Pomagamy, Rybnik Boguszowice:Biznes w gastronomii – dobry pomysł na rozwój i zatrudnienie w organizacji pozarządowej.

Mariusz Adamczyk (wójt gminy Godów), Irena Przybylska-Kołodziejczyk (Centrum Integracji Społecznej), Centrum Integracji Społecznej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania i Gmina Godów: Centrum Integracji Społecznej – nie tylko praca dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

12:00-12:30 Przerwa

12:30-14:15

Grzegorz Kupczyk (burmistrz gminy Toszek) Spółdzielnia Socjalna Wsparcie Na Starcie w Toszku: Doświadczenia samorządu w tworzeniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnej.

Witold Ekielski, Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, Rada Programowa Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej, główny specjalista ds. Przedsiębiorczości Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie: Obecna sytuacja i perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce.

Patryk Bubła, Śląski Ogród Botaniczny, Związek Stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne współpracujące z ogrodem botanicznym: Partnerstwo międzysektorowe. Współpraca wokół przedsiębiorczości społecznej.

Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych w Warszawie: Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Polsce – wnioski z monitoringu i rekomendacje dla administracji.

14:15-14:30 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości

14:30-15:30 lunch

Blok warsztatowy
10:00-12:00 | Współpraca transgraniczna
10:00-13:00 | Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju
10:00-14:00 | Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
10.00-14.00 | Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych

Uczestnictwo w Forum należy zgłosić na formularzu do 23 października 2017 r.

Więcej informacji o wydarzeniu znaleźć można na stronie internetowej CRIS.