LOKALNE FORUM DIALOGU O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W RYBNIKU
26 października między 14.00 a 16.30 po raz kolejny dyskutować będziemy na temat zamówień służących ludziom i środowisku.
INSTYTUT KOMENTUJE PROJEKT WARSZAWSKIEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ "MIESZKANIA 2030"
Zabiegamy o wpisanie kryteriów GPP (Green Public Procurement) do planowanego w stolicy Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego.
ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw - zobacz materiały pokonferencyjne.

Instytucje sprawdzają warunki zatrudniania ochroniarzy

COS logoInterwencje Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich skłaniają publicznych zamawiających do przyjrzenia się realizacji zleconych prywatnym firmom usług.

Choć w wyniku kontroli okazuje się często, że nie dopuszczają się one uchybień od czasu do czasu zauważane są pewne niedociągnięcia.

Jak na nasze niedawne „żółte kartki” zareagowały wywołane do tablicy instytucje?

- Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu poinformował IZZP, że zwrócił się do wykonującej zamówienie na usługi ochrony firmy o przedstawienie oświadczeń o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zlecone czynności, jak również o poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów, zaświadczenie z ZUS oraz dowód potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Firma ochroniarska miała odmówić przedstawienia żądanych dokumentów, co skłoniło ZZK do zwrócenia się do Okręgowego Inspektoratu Pracy o kontrolę, mającą sprawdzić zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę oraz czy wypłacane jest im minimalne wynagrodzenie.

Przeczytaj pismo Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – (1) (2)

- Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zauważył, że w swoim zamówieniu nie tylko wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale też promował wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, do 30 roku życia, poszukujące pracy oraz poszukujące zatrudnienia.

GDDKiA w Lublinie sprawdziło wykonawcę usług ochrony pod kątem przestrzegania przez niego prawa oraz wymogów zamówienia. Dzięki przedstawionym przez niego dokumentom okazało się, że wypłacanie pracownikom minimalnego wynagrodzenia umożliwi mu dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przeczytaj pismo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie – (1) (2) (3)

- Podobna sytuacja zaszła w wypadku Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku. Także i w tym wypadku okazało się, że wykonawca usług ochrony otrzymuje pomoc publiczną w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON.

Przeczytaj pismo Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku – (1) (2)