Instytucje sprawdzają warunki zatrudniania ochroniarzy

COS logoInterwencje Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich skłaniają publicznych zamawiających do przyjrzenia się realizacji zleconych prywatnym firmom usług.

Choć w wyniku kontroli okazuje się często, że nie dopuszczają się one uchybień od czasu do czasu zauważane są pewne niedociągnięcia.

Jak na nasze niedawne „żółte kartki” zareagowały wywołane do tablicy instytucje?

- Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu poinformował IZZP, że zwrócił się do wykonującej zamówienie na usługi ochrony firmy o przedstawienie oświadczeń o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zlecone czynności, jak również o poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów, zaświadczenie z ZUS oraz dowód potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Firma ochroniarska miała odmówić przedstawienia żądanych dokumentów, co skłoniło ZZK do zwrócenia się do Okręgowego Inspektoratu Pracy o kontrolę, mającą sprawdzić zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę oraz czy wypłacane jest im minimalne wynagrodzenie.

Przeczytaj pismo Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – (1) (2)

- Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zauważył, że w swoim zamówieniu nie tylko wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale też promował wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, do 30 roku życia, poszukujące pracy oraz poszukujące zatrudnienia.

GDDKiA w Lublinie sprawdziło wykonawcę usług ochrony pod kątem przestrzegania przez niego prawa oraz wymogów zamówienia. Dzięki przedstawionym przez niego dokumentom okazało się, że wypłacanie pracownikom minimalnego wynagrodzenia umożliwi mu dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przeczytaj pismo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie – (1) (2) (3)

- Podobna sytuacja zaszła w wypadku Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku. Także i w tym wypadku okazało się, że wykonawca usług ochrony otrzymuje pomoc publiczną w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON.

Przeczytaj pismo Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku – (1) (2)