Jak klauzule społeczne w zamówieniach publicznych wpływają na rynek pracy w Poznaniu? Relacja z drugiego spotkania z cyklu „Okrągły stół o zamówieniach publicznych”

 

IMAG0994

12 czerwca Fundacja CentrumCSR.PL i Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowały w Poznaniu „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem pana Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania. Wzięło w nim udział 18 osób – przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych, urzędu miasta i mediów.

Punktem wyjścia do dyskusji były zaprezentowane przez Urszulę Panicz i Tadeusza Joniewicza rezultaty monitoringu prowadzonego przez Fundację CentrumCSR.PL, w związku z wydanym raportem (można je przeczytać  tutaj ). Wyniki wskazały na mały stopień korzystania z klauzul społecznych i środowiskowych. Jednak w Poznaniu opisywane wskaźniki rosną, co daje nadzieję na pozytywną zmianę.

Członkowie OZZ Inicjatywa Pracownicza – Mikołaj Iwański i Agnieszka Mróz – stwierdzili, że w standardy działań pracodawców i publicznych zamawiających powinna być wpisana odpowiedzialność za pracowników. – Przede wszystkim instytucje powinny rezygnować z outsourcingu, bo to jest punkt wyjścia do całego problemu, a jeśli już z jakiś powodów muszą to robić, to powinny stosować klauzule społeczne – uznali. Według działaczy dobrym motorem zmiany może być nacisk na pracodawców i presja społeczna. W swoich wypowiedziach zwrócili uwagę na problem przetargów w poznańskich instytucjach kultury, które faworyzują menadżerów bez odpowiedniego zaplecza merytorycznego. – Nastawienie wyłącznie na zysk może prowadzić do upadku instytucji kultury i sztuki – podkreślali.

Marcin Halicki z Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami podkreślił rolę zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i korzyści jakie uzyskują wykonawcy dzięki dofinansowaniom z PFRON. Zwrócił uwagę na konieczność sprawdzania faktycznego zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji zadań, gdyż zdarzają się przypadki nadużyć polegających na fikcyjnym zatrudnianiu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przywołał również przykłady działań na rzecz osób z niepełnosprawnością z Hanoweru, miasta partnerskiego Poznania, w którym dzięki różnym działaniom z zakresu zamówień publicznych i realizacji zadań miasto zatrudnia aż 800 osób niepełnosprawnych. Halicki zwrócił rownież uwagę na mechanizm, który nazwał „pauperyzacją NGO”. Według niego konkurencja cenowa przy konkursach obniża wynagrodzenia dla osób zaangażowanych społecznie, a receptą na to może być wprowadzenie klauzul społecznych również w przetargach dla NGO.

IMAG0992

W toku dyskusji zamawiający przedstawili swoje doświadczenia z zakresu stosowania ZZP. Mówili również o wyzwaniach z tym związanych, takich jak brak przygotowania podmiotów ekonomii społecznej do realizacji dużych zamówień, ale również korzyściach, min. wyraźnie wyższej jakości pozyskiwanych usług po zastosowaniu wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

Wśród postulatów i uwag przedstawionych w trakcie spotkania wymienić należy w szczególności:

  • konieczność dalszego prowadzenia szkoleń i objęcia nimi osób spoza wydziałów zamówień publicznych, aby  zwiększyć ich świadomość możliwości stosowania ZZP;
  • opracowywanie przystępnych przykładów stosowania klauzul społecznych i środowiskowych;
  • stworzenie baz informacji dotyczących organizacji zatrudniających niepełnosprawnych, które mogłyby realizować zamówienia publiczne;
  • ułatwienie eliminacji udziału w przetargach firm, które naruszają prawa pracownicze.

 

IMAG0995

 

Spotkanie stanowiło dobrą okazję do wymiany poglądów i przedstawienia wzajemnych oczekiwań i wątpliwości. Opracowanie listy najważniejszych postulatów może w przyszłości pomóc w efektywnej organizacji zrównoważonych zamówień publicznych.

logotypy dół

Działanie realizowane w ramach projektów: „Wzmocnienie monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych” w programie Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG oraz projektu „Procure IT Fair” finansowanego w ramach programu EuropeAid. Wydarzenie jest współfinansowane przez Fundację im. Friedricha Eberta.