Patronat Instytutu: Jesienne konferencje magazynu „Zamawiający”

Zamawiający logoBranżowy dwumiesięcznik organizuje od września do listopada cztery kolejne wydarzenia w czterech różnych miastach Polski.

Dyskusje na temat największych wyzwań, stojących przed publicznymi zamawiającymi, odbędą się w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie oraz Krakowie.

Wśród poruszanych na spotkaniach tematów nie zabraknie m.in. ważnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju kwestii zamówień na usługi społeczne, pozacenowych kryteriów wyboru oferty czy kwestii danych osobowych przy umowach o pracę w zamówieniach publicznych.

Innymi ważnymi zagadnieniami będą również m.in. elektronizacja zamówień, wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zamówienia in-house oraz poleganie na potencjale podmiotów trzecich.

W imieniu organizatorów zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem poszczególnych wydarzeń oraz do rejestracji na dedykowanych im stronach internetowych:

Gdańsk (15 września)Wrocław (6 października)Warszawa (24-25 października)Kraków (17 listopada)