Projekt „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce” zwiększy skalę stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w praktyce działania wybranych instytucji publicznych: urzędów miast i urzędów marszałkowskich, uniwersytetów oraz kluczowych ministerstw. Realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

czw | 10 kwi 2014 | 16:40

Zrównoważone zamówienia publiczne to zamówienia, które nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby danej instytucji, ale równocześnie mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Wspieranie zrównoważonych zamówień powinno być elementem polityki państwa, gdyż w ten sposób można rozwiązywać różnego rodzaju  problemy społeczne i ekologiczne.

Instytucje publiczne które muszą zaspokoić własne potrzeby (na przykład kupić komputery czy papier do drukarek) lub realizują powierzone im zadania (na przykład wybudowanie drogi) dokonują zakupu produktów i usług poprzez procedurę zamówień publicznych. Dzięki niej w sprawiedliwy sposób mają zostać wyłonione osoby lub firmy, które te produkty czy usługi dostarczą.

W Polsce od wielu lat głównym kryterium przy tym wyborze jest cena. Najniższy koszt wykonania decyduje o zwycięstwie w ponad 90 % zamówień. W efekcie często wygrywają oferty kiepskie, realizowane przez nieuczciwe firmy, niekompetentne osoby albo produkowane z niskiej jakości materiałów.

Chcemy to zmienić – chcemy aby zamówienia publiczne służyły nam wszystkim, aby przyczyniały się do wzrostu jakości życia w Polsce, wspierania osób wykluczonych społecznie, do poprawy jakości środowiska naturalnego i walki z globalnym ociepleniem.

Nie chodzi w nich o to żeby uzyskać dany produkt czy usługę jak najtaniej, tylko żeby osiągnąć jak najbardziej pozytywny efekt.

Zrównoważone zamówienia publiczne można realizować stosując zamówienia społecznie odpowiedzialne i tzw. zielone zamówienia.

 

wt | 08 kwi 2014 | 12:01

Zamówienia społecznie odpowiedzialne to taki rodzaj zrównoważonych zamówień, w których bierze się pod uwagę ich  pozytywny wpływ na społeczeństwo. Mogą służyć wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osobom niepełnosprawnym, osobom długotrwale bezrobotnym, byłym więźniom – wszystkim tym, którym ciężko jest znaleźć pracę.

pon | 07 kwi 2014 | 17:02