gp-kwadrat-300x30029 czerwca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało konferencję „Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”.

Adam Bodnar, aktywnie podróżujący po kraju, dzielił się z przybyłymi na dyskusję gośćmi doświadczeniami ze swych objazdów po Polsce, w trakcie których korzystał z usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Czy publiczni zamawiający będą je wspierać aktywniej niż do tej pory?

pon | 17 lip 2017 | 16:12

b-kozekInstytucje publiczne mogą przyczyniać się do poprawy jakości życia i stanu środowiska. Powtarzamy to od dawna, uważa tak również m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Opracowany przez nią zestaw 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zastąpił dotychczasowe Milenijne Cele Rozwoju, stanowiąc drogowskaz nie tylko dla krajów Globalnego Południa, ale również dla państw rozwiniętych.

Do ich wcielania w życie można wykorzystywać również zamówienia publiczne.

pon | 10 lip 2017 | 16:16

gp-kwadrat-300x30020 czerwca odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja „Ochrona praw pracowniczych w zamówieniach publicznych”.

W jej trakcie rezultaty prowadzonej przez Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich akcji wręczania „żółtych kartek” instytucjom publicznym zaprezentowała reprezentantka „Solidarności”, Sylwia Szczepańska.

Reprezentant IZZP, Grzegorz Piskalski, relacjonuje obrady i apeluje do UZP o bardziej ambitne podejście do tematu.

pon | 03 lip 2017 | 11:06

gp-kwadrat-300x300Kryterium najniższej ceny już dawno przestało być jedynym czynnikiem oceny ofert w zamówieniach publicznych.

Zamawiający coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że w swych rękach mają potężne narzędzie wspierania rozwoju społecznego, poprawiania losu ludzi oraz stanu środowiska.

Warsztat z udziałem międzynarodowych ekspertów, który odbył się w czerwcu w Nottingham, pozwolił na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych.

pon | 19 cze 2017 | 15:07

k-dudaSkuteczne narzędzia walki z nadużyciami pracodawców – a może nadmierna regulacja rynku pracy?

Dwugłos w tej sprawie słyszany był na konferencji „Reforma Prawa zamówień publicznych. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”, którą IZZP objął swoim patronatem.

Instytut reprezentowała na niej Katarzyna Duda, która w jej trakcie opowiadała o akcji „żółtych kartek” oraz sytuacji pracowników sektora ochrony i sprzątania przed nowelizacją ustawy – zapraszamy do lektury jej relacji.

czw | 08 cze 2017 | 09:40

7 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę w ramach samozatrudnienia oraz na podstawie umowy zlecenie. Od stycznia 2017 r. ma ona wynosić 13 zł. brutto. Czy położy to kres patologiom na rynku zamówień publicznych?

pon | 18 lip 2016 | 16:52

Trwające od wielu lat złe praktyki w sektorze zamówień publicznych pokazują fikcyjność konstytucyjnych zapisów dotyczących społecznej gospodarki rynkowej i sprawiedliwości społecznej.

pt | 29 kwi 2016 | 16:57

Troska o środowisko nie musi kończyć się znaczącym wzrostem kosztów dla samorządów. Może za to być okazją do wypromowania się jako odpowiedzialna instytucja publiczna, troszcząca się o jakość życia w lokalnej społeczności.

czw | 07 kwi 2016 | 17:00

Blog makieta Pieniadze publiczne-04

Poniższy materiał stanowi treść przemówienia, wygłoszonego przez Grzegorza Piskalskiego na konferencji „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw”, która odbyła się 15 marca w Warszawie.

czw | 24 mar 2016 | 13:47

Blog Analiza ryzyka klauzul-02

Ile można czekać na wypłatę by sąd uznał, że to ważna sprawa? Jak długo jeszcze pracodawcy tłumaczyć się będą ze stosowania umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinni zatrudniać na etat? Czy klauzule społeczne w zamówieniach publicznych mogą być odpowiedzią na tego rodzaju patologie?

śr | 09 mar 2016 | 13:36