W przetargu nieograniczonym nr DZP-361-24/2016 na: „Usługę sprzątania pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie o powierzchni 6.526,80 m2 oraz wykonanie prac uzupełniających” Uniwersytet Warszawski promuje wykonawców, zatrudniających personel na podstawie umowy o pracę.

UW Logo

pon | 25 kwi 2016 | 12:20

Odpowiedzialne społecznie zamówienia sprzętu elektronicznego mają kluczowe znaczenie dla jakości pracy w krajach Globalnego Południa.

WEED

nie | 10 kwi 2016 | 11:15

Troska o środowisko nie musi kończyć się znaczącym wzrostem kosztów dla samorządów. Może za to być okazją do wypromowania się jako odpowiedzialna instytucja publiczna, troszcząca się o jakość życia w lokalnej społeczności.

czw | 07 kwi 2016 | 17:00

Jednym z gości naszej konferencji „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw” był Mike Kilner reprezentujący London Universities Purchasing Consortium (LUPC). Pokazał on, że można być jednocześnie kompetentnym urządnikiem i aktywnie działać na rzecz poprawy warunków pracy ludzi, którzy produkują używane w Europie produkty. Jak LUPC prowadzi swoją politykę zrównoważonego rozwoju?

LUPC

śr | 23 mar 2016 | 16:34

W zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” (nr 258850-2015) urząd wymaga od usługodawcy „zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu co najmniej 2% pracowników operacyjnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy”. To nieduży odsetek, ale pamietajmy, że chodzi o instytucje zatrudniające tysiące pracowników.

Włochy

wt | 15 mar 2016 | 13:33

W zamówieniu na „sukcesywną dostawę zestawów komputerowych, monitorów i laptopów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” oraz w przetargu na „dostawę materiałów eksploatacyjnych” uczelnia wymaga od dostawców zastosowania kryteriów GPP (Zielonych Zamówień Publicznych). W tym przypadku mogą one oznaczać redukcję emisji promieniowania  (m.in. certyfikat TCO), obniżenie zużycia energii, (m.in. standard Energy Star). Kryteria GPP w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych oznaczać mogą z kolei ekologiczne tonery.

SGH

czw | 10 mar 2016 | 13:05

W przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pogrzebowych dla podopiecznych MOPR w roku 2016 w ilości maksymalnie 130 pogrzebów” (nr MOPR-I.321.15.2015) zamawiający zastosował wymóg zatrudnienia co najmniej jednej osoby spełniającej przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoby bezrobotnej.

MOPR Poznań

pt | 26 lut 2016 | 16:49

Chcemy, by organizowane przez nas wydarzenia były dostępne dla wszystkich, miały pozytywny wpływ społeczny i jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego muszą one spełniać kilka warunków. Zobacz co robimy, aby nasze działania były zrównoważone społecznie i ekologicznie.

czw | 25 lut 2016 | 11:33

W zamówieniu (nr 2015/S 194-352207) na „Organizację i obsługę logistyczną wyjazdów szkoleniowych grupowych dla pracowników NFOŚiGW” zamawiający wymaga od podwykonawcy uwzględniania kryteriów środowiskowych zarówno w zakresie cateringu, jak i materiałów promocyjnych.

NFOŚiGW

wt | 23 lut 2016 | 16:42

W zamówieniu Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Warszawie (nr Wa-487-2214-1/2015) na „Usługę utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie” instytucja „żąda od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób świadczących usługę u zamawiającego w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikającymi z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u Zamawiającego”.

PIP

sob | 20 lut 2016 | 16:35