W zamówienia na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Wydziału Fizyki UW CENT II” zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) co najmniej 5 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Bardzo nas cieszy, że Uniwersytet Warszawski określił zakres czasowy pracy, co uniemożliwi zatrudnienie pracowników ich na fikcyjne etaty (np. 1/10 wymiaru).

Wydział Fizyki UW

wt | 05 sty 2016 | 15:24