Bielany herbW zamówieniu nr 55039 – 2016 z dnia 24 maja 2016 na „Ochronę osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Bielany” instytucja nie zastosowała żadnej z możliwych klauzul społecznych.

Dają one zamawiającemu możliwość zawarcia wymogu, aby osoby realizujące zamówienie zatrudnione były na podstawie umowy o pracę.

Można również wymagać zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych lub młodocianych potrzebujących przygotowania zawodowego.

śr | 01 cze 2016 | 11:38

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w zamówieniu nr RZP-2003-02/16/ZP z dnia 25 maja 2016 na „Usługę sprzątania obiektów AWF w Poznaniu” nie uwzględnia żadnych kryteriów społecznych.

logo_awf

wt | 31 maj 2016 | 11:50

Trwają negocjacje dotyczące ostatecznego kształtu zapisów promujących zatrudnienie o pracę w ustawie Prawo zamówień publicznych. Swoje poparcie dla zapisów o obowiązku stosowania umów o pracę można wyrazić wysyłając do posłów e-maila przygotowanego przez aktywistów Akcji Demokracja.

Akcja Demokracja

pon | 18 kwi 2016 | 11:02