452px-pol_nowy_sacz_coa-svgOchrona zdrowia jest jedną z ważniejszych usług publicznych, realizowanych przez instytucje centralne oraz samorządy.

Tak jak ważny jest powszechny dostęp do wysokiej jakości świadczeń, tak samo kluczowe jest by realizujące je placówki pamiętały o swojej roli na rynku przetargów, kształtując go z troską o ludzi i środowisko.

śr | 02 lis 2016 | 13:15

paslekInstytucje publiczne dysponują udziałem w rynku usług sprzątania sięgającym 60% – mają zatem sporą odpowiedzialność za warunki płacy i pracy w tym sektorze.

Częste doniesienia medialne o rażąco niskich stawkach pracujących przy realizacji przetargów nie mobilizują niestety wszystkich samorządów do wpisywania w swoje zamówienia klauzul społecznych.

Wraz z NSZZ „Solidarność” postanowiliśmy zainterweniować i wręczyć „żółtą kartkę” Pasłękowi.

czw | 20 paź 2016 | 16:29

herb_uniwersytetu_jagiellonskiegoO wyzwaniach, związanych z zakupami sprzętu elektronicznego pisaliśmy niejednokrotnie.

Komputery, tablety, telefony komórkowe – wszystkie te urządzenia pobierają energię, co wpływa zarówno na koszty funkcjonowania instytucji publicznych, jak i na poziom powstałych przy produkcji energii zanieczyszczeń, wpływających na stan powietrza oraz zmiany klimatu.

Powstają one również często z naruszeniem praw człowieka – w kiepskich warunkach higienicznych, z pracującymi po kilkanaście godzin, kiepsko opłacanymi pracownikami.

Chcemy, by najstarsza polska uczelnia wyższa brała te kwestie pod uwagę przy planowanych zakupach.

śr | 12 paź 2016 | 12:32

500px-ztm_nowe_logo_2011Stołeczna instytucja odpowiedzialna za transport publiczny w mieście zamierza przeprowadzić remont części toalet, znajdujących się na obszarze I linii metra.

Niestety, w zamówieniu na realizację tych działań nie zawarła żadnych zapisów, gwarantujących zatrudnienie na umowy o pracę osobom zaangażowanym w realizację przetargu.

Postanowiliśmy zainterweniować w tej sprawie w ZTM, apelując o dokonanie niezbędnych zmian w dokumentacji przetargowej.

wt | 11 paź 2016 | 11:47

logob2Wraz z NSZZ „Solidarność” domagamy się zmian w przetargach, w których zabrakło klauzul społecznych. Coraz częściej nasze interwencje skutkują pozytywnymi zmianami.

Sąd w Zamościu, który nie zawarł gwarancji zatrudnienia dla wszystkich osób, wykonujących zamówienie na usługi sprzątania, zdecydował się na unieważnienie dotychczasowego postępowania.

Rozpocznie on nowe, w którym – jak deklaruje – tym razem znajdą się klauzule społeczne.

wt | 04 paź 2016 | 12:03

min-sprawRazem z największą centralą związkową w Polsce zwracamy uwagę na skandalicznie niskie stawki wynagrodzeń w rozstrzygniętych przez sądy przetargach.

Temat klauzul społecznych, prospołecznych zapisów w specyfikacjach zamówień publicznych – a także ich braku – nie jest obcy obu organizacjom.

pon | 03 paź 2016 | 11:19

sad-zamoscWraz z NSZZ „Solidarność” postanowiliśmy zainterweniować w sprawie zamówienia na usługi sprzątania.

W zorganizowanym przez sąd przetargu zabrakło dostatecznie mocnych zapisów, gwarantujących osobom zatrudnionym przy jego realizacji umowy o pracę.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią interwencji, którą wysłaliśmy do prezesa sądu, Jerzego Żurawickiego.

czw | 29 wrz 2016 | 12:41

logo_wersja-uzupeniajca_czarny_2Z radością informujemy, że otrzymaliśmy pismo od rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego.

Warunki przetargów na roboty budowlane na UAM zostały zmienione tak, że osoby realizujące te zamówienia muszą być zatrudniane na podstawie umów o pracę. 

czw | 22 wrz 2016 | 15:04

mopsNa początku września zwróciliśmy się z interwencją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Zwróciliśmy uwagę, że w zamówieniu na roboty budowlane zawarto wymóg, aby tylko część pracowników zatrudniona była na umowy o pracę.

Naszym zdaniem nie ma powodu, by tylko część osób pracujących miała taką gwarancję.

Poniżej publikujemy odpowiedź Ośrodka. 

śr | 21 wrz 2016 | 11:38

warsaw_district_praga_coaZgodnie z Rozporządziłem urzędu miasta st. Warszawy, od 1 października 2015 r. biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne muszą uwzględniać kryteria społeczne w zamówieniach publicznych. Dotyczy to także urzędów dzielnicy.

Na przepisy te nakłada się również nowelizacja ustawy Pzp, która obliguje zamawiających do określenia w jakim wymiarze i na jakich zasadach zatrudniani są pracownicy podwykonawców m.in. w ramach robót budowlanych.

czw | 15 wrz 2016 | 15:33