Klauzule środowiskowe

Zielone zamówienia publiczne to taki rodzaj zrównoważonych zamówień, w których zamawia się produkty i usługi wywierające możliwie najmniejszy wpływ na środowisko.

W praktyce oznacza to, że powinny zużywać mało energii podczas pracy, powstawać z materiałów pochodzących z odzysku i łatwo ulegać biodegradacji.

W Polsce przy ocenie ofert można brać pod uwagę zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko czy koszty eksploatacji. W najprostszym rozumieniu chodzi o stosowanie określonych norm energetycznych, jak np. Energy Star, albo odpowiednio małe zużycie paliwa.

Zielone zamówienia można jednak rozumieć znacznie szerzej. W ich zakres wchodzi również używanie papieru odzyskanego w ramach recyklingu, stosowanie środków czyszczących przyjaznych dla środowiska czy nawet ocieplanie budynków, które zmniejsza zużycie energii.

Zielone zamówienia powinny uwzględniać cały cykl życia produktu – nie tylko ile energii zużywa podczas pracy, ale również ile jest jej potrzebne do wytworzenia danego produktu i do jego utylizacji.

Masowe stosowanie zielonych zamówień pozwoli na ogromne oszczędności energii i surowców. Dlatego tak ważne jest upowszechnianie ich stosowania.