Komisja Europejska z przewodnikiem po zamówieniach publicznych w ekonomii cyrkularnej

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model, w którym odpad jednego przedsiębiorstwa staje się cennym surowcem dla innego.

W jaki sposób łączy się ona z kwestią zrównoważonych zamówień publicznych?

W raporcie Komisji Europejskiej przedstawione zostały pozytywne przykłady na stosowanie zasad ekonomii cyrkularnej w zamówieniach instytucji publicznych.

Przeczytamy w niej m.in. o zamianie floty samochodów służbowych w niemieckiej Bremie na dostęp lokalnego samorządu do usług carsharingowych czy ograniczanie ilości opakowań w cateringu przeznaczonym dla szkół w Turynie.

Nie zabrakło miejsca na zestawienie narzędzi realizowania zasad GOZ w praktyce, takich jak wynajem i zakup usługi zamiast kupna produktu czy wymogi dotyczące recyklingu lub możliwości ponownego wykorzystania zakupionego towaru.

Raportowi towarzyszy obszerna bibliografia, umożliwiająca osobom zainteresowanym zapoznanie się z dobrymi praktykami, realizowanymi m.in. w krajach nordyckich, Holandii czy Szkocji.

Pobierz publikację Public Procurement for a Circular Economy