LOKALNE FORUM DIALOGU O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W RYBNIKU
26 października między 14.00 a 16.30 po raz kolejny dyskutować będziemy na temat zamówień służących ludziom i środowisku.
INSTYTUT KOMENTUJE PROJEKT WARSZAWSKIEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ "MIESZKANIA 2030"
Zabiegamy o wpisanie kryteriów GPP (Green Public Procurement) do planowanego w stolicy Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego.
ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw - zobacz materiały pokonferencyjne.

Koleje „żółte kartki” dla zamówień na usługi ochrony

GDDKiATym razem pisma wysłane przez IZZP, NSZZ „Solidarność” oraz Federację Przedsiębiorców Polskich trafiły do Tarnobrzega, Giżycka oraz Lublina.

We wszystkich trzech wypadkach kwota zarezerwowana na wypłacanie wynagrodzenia wydaje się być niższa od minimalnej, dozwolonej prawem stawki godzinowej.

Zamawiający pamiętali o wpisaniu wymogu zatrudniania na umowę o pracę – zapomnieli jednak niestety o wpisaniu sposobów weryfikacji jego realizacji.

Zawarte w pismach wyliczenia wskazują, że zaproponowane stawki wahają się od 10,30 zł brutto + VAT za godzinę pracy (ochrona budynków lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Olszewskiego 1A) do 13,21 zł + VAT (ochrona budynków Urzędu Miasta Tarnobrzega).

O ile minimalna stawka godzinowa wypłacana pracownikowi wynosi 13 złotych, o tyle do zagwarantowania opłacenia wszystkich jej kosztów (dodatków, składek, świadczenia urlopowego, wynagrodzenia chorobowego) potrzebnych jest 17,66 zł.