Kolejna „źółta kartka” trafia do TBS Warszawa Północ

TBS LogoUnikanie deklaracji o zatrudnieniu wszystkich osób realizujących zamówienie publiczne na umowę o pracę nie okazało się jedynie jednorazowym przypadkiem.

Po ZGN Śródmieście problem pojawił się u innego, stołecznego zamawiającego – w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Warszawa Północ.

Wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich podjęliśmy kolejną interwencję.

Naszym zdaniem zapisy, wedle których gwarancję zatrudnienia na umowę o pracę miałaby jedynie połowa spośród realizujących usługi sprzątania dla TBS Warszawa Północ są niewystarczające.

We wspólnym piśmie do Towarzystwa zwracamy uwagę, że zdecydowana większość realizowanych w tego typu usługach działań spełnia przesłanki, które powinny gwarantować stabilną pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.

Przypominamy również o zaleceniach w zakresie stosowania klauzul społecznych, obowiązujących lokalne instytucje w Warszawie.

Przeczytaj list do Prezes Zarządu TBS Warszawa Północ, Małgorzaty Mazur