Kolejne informacje w sprawie „żółtych kartek”

Żółte kartki logoInstytucje publiczne odpowiadają na kolejne, wysyłane przez nas, NSZZ „Solidarność” oraz Federację Przedsiębiorców Polskich interwencje.

W ostatnich miesiącach skupiamy się w nich na zapewnieniu, że wszyscy wykonawcy zamówień wypłacać będą wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej.

Otrzymujemy zapewnienia, że prawo do godnej płacy realizowane jest w praktyce.

Wyjaśnienia przysłała m.in. firma ochroniarska, realizująca zlecenie ochrony budynków Urzędu Miasta Tarnobrzega (zobacz pismo – 1, 2, 3).

Znajdziemy w nim szczegółową tabelkę ponoszonych przez nią kosztów realizacji zamówienia oraz informację o otrzymaniu pomocy publicznej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O wpisaniu zakładanych odpisów dotyczących pomocy publicznej (m.in. z PFRON) w swoim zamówieniu na usługi ochrony poinformował również szpital wojewódzki w Bielsku-Białej (zobacz pismo – 1, 2).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na „żółtą kartkę” przysłało pismo, w którym donosi o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w podlegającym mu szpitalu w Olsztynie (zobacz pismo – 1).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.