Kolejne interwencje w sprawie zamówień na usługi ochroniarskie

ŻK LogaWysyłane wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich „żółte kartki” trafiły w tym tygodniu m.in. do Łodzi, Wrocławia, Zgierza i Warszawy.

Większość z nich dotyczy kwestii zamówień na usługi ochrony. Zamawiający nadal zapominają o zagwarantowaniu środków, umożliwiających wypłacanie zgodnej z prawem wysokości stawki godzinowej.

Upowszechnia się za to wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

Nasze interwencje wysłaliśmy do:

- Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

- Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych

- Sądu Rejonowego w Zgierzu

- Szpitala Praskiego w Warszawie

- Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

- Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu

Nasze wspólne interwencje w sprawie braku wpisania zatrudnienia na umowę o pracę do dokumentacji zamówieniowej wysłaliśmy również do prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza (budowa oświetlenia w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”) oraz do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Adama Jezierskiego (przebudowa pomieszczeń na potrzeby Katedry Judaistyki).