ZIELONE ZAMÓWIENIA W TEORII I PRAKTYCE – DYSKUSJA W SŁUPSKU
21 listopada udaliśmy się do Słupska na kolejne, organizowane przez IZZP we współpracy z Urzędem Miasta Słupska Lokalne Forum Dialogu.
O EUROPEJSKICH SIECIACH WSPÓŁPRACY NA LOKALNYM FORUM DIALOGU W LUBLINIE
7 listopada szczególną uwagę poświęciliśmy roli zamówień w pobudzaniu lokalnej gospodarki oraz ekonomii społecznej.
CZY MIASTO MOŻE POBUDZAĆ LOKALNĄ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ? DYSKUTOWALIŚMY W RYBNIKU
We wspólnej debacie uczestniczyli reprezentanci Urzędu i podległych mu instytucji, lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.
PRZYSZŁOŚĆ ZRÓWNOWAŻONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – RÓŻOWA CZY CZARNA?
Zapoznaj się z materiałami z międzynarodowej konferencji, którą zorganizowaliśmy w marcu 2016 roku.

Kolejne „żółte kartki” dla instytucji publicznych

Porozumienie IZZP

Kolejne siedem instytucji publicznych zapomniało o klauzulach społecznych w realizowanych przez siebie zamówieniach publicznych – wśród interwencji znalazła się m.in. kontrowersyjna sprawa folwarku w Opolu.

Większość spośród wysłanych pod koniec marca pism związana jest z postępowaniami dotyczącymi usług ochroniarskich.

Wśród branych pod lupę instytucji znalazły się zarówno urzędy centralne (np. Główny Inspektorat Sanitarny), jak i jednostki poległe władzom samorządowym (takie jak Miejski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dąbrowie Górniczej).

- Interwencja w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu dotyczy kontrowersyjnej sprawy zatrudniania ochroniarzy w skandalicznych warunkach pracy i płacy – od wynagrodzeń rzędu 1,19 zł brutto po brak łatwego dostępu do bieżącej wody.

- Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie nakłaniamy do stosowania zaleceń dotyczących minimalnej stawki godzinowej w zamówieniu na usługi ochrony. Jednocześnie dziękujemy za zapisanie w specyfikacji zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowę o pracę.

- Podobną uwagę poczyniliśmy wobec Miejskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dąbrowie Górniczej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Sugestię dotyczącą stawki minimalnej oraz wymogu zatrudnienia etatowego kierujemy pod adresem poszukującego wykonawcy zamówienia na usługi ochrony Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.

- W wypadku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy apelujemy o poprawienie dokumentacji przetargowej tak, by gwarantowała ona zatrudnienie na umowę o pracę wszystkim pracownikom.