Konferencja o zielonych zamówieniach publicznych w UZP

uzp7 grudnia Urząd zaprosił zamawiających do wspólnej dyskusji na temat stosowania klauzul środowiskowych – był na niej również reprezentant IZZP, Grzegorz Piskalski.

W jej trakcie nie zabrakło miejsca na prezentację dobrych praktyk, realizowanych przez urzędy w całym kraju.

Według Krajowego Planu działań na lata 2017-2020 ilość zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul środowiskowych miała w roku 2016 sięgnąć 20% – tymczasem w roku 2015 realnie odnotowany wskaźnik wyniósł jedynie 11,4%. Oznacza to, że przed publicznymi zamawiającymi w Polsce jeszcze długa droga do przejścia na tory zrównoważonego rozwoju.

Instytucje publiczne – jak zresztą we wspomnianym dokumencie zauważa Urząd Zamówień Publicznych – muszą być świadome swojej roli w realizacji krajowych i unijnych celów ekologicznych. Tych zaś nie brakuje, by wymienić choćby smog, wymogi udziału energii ze źródeł odnawialnych czy podnoszenia efektywności energetycznej.

Na grudniowej konferencji – poza przedstawieniem aktualnych dyskusji toczących się na poziomie Unii Europejskiej oraz orzecznictwa w zakresie stosowania kryteriów środowiskowych – istotną rolę odegrały prezentacje dobrych praktyk publicznych zamawiających.

Omówione zostało m.in. partnerstwo publiczno-prywatne przy wymianie oświetlenia w Radzionkowie czy zakup certyfikowanego papieru przez Muzeum Warszawy. Omówienie obecnych na rynku certyfikatów – obok szacowania kosztów życia produktu – zajęło sporą część konferencji.

Szczegółową relację przeczytać można na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych