Konferencja Urzędu Zamówień Publicznych o projektowaniu uniwersalnym w zamówieniach publicznych

Na stronie UZP zapoznać się można z materiałami z konferencji, poświęconej dbaniu przez instytucje publiczne o zapewnienie dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie to odbyło się 24 października w Warszawie.

W jego trakcie prezentowana była zarówno sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jak i praktyczne rozwiązania na rzecz jej poprawy.

Wśród nich wymienione zostały zarówno działania, planowane do realizacji w ramach programu Dostępność Plus, jak i rozwiązaniwa, wcielane w życie przez samorządy, np. w Gdyni i Poznaniu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Z materiałami zapoznać się można na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.