Kraj Basków promuje zrównoważone zamówienia w sektorze budowlanym

logo_en KEWładze położonego w Hiszpanii regionu postanowiły wykorzystać zamówienia publiczne do upowszechniania dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska.

Działania specjalnej instytucji SPRILUR S.A., powołanej do życia w roku 1995 i podlegającej tamtejszemu Departamentowi Rozwoju Gospodarczego i Konkurencyjności postanowiła przybliżyć Komisja Europejska.

Od roku 2009 wszystkie realizowane przez nią zamówienia z zakresu budowy oraz modernizacji budynków zawierają kryteria ekologiczne, wymagające od wykonawców przedłożenia dokumentacji dotyczącej wpływu inwestycji na środowisko.

W kryteriach znajdziemy m.in. redukowanie zużycia materiałów, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane, zmniejszanie zużycia energii oraz korzystanie ze źródeł odnawialnych, promowanie zrównoważonej mobilności, efektywne gospodarowanie wodą, a nawet dostosowanie inwestycji do lokalnego krajobrazu.

Poszczególne oferty są następnie porównywane według ściśle określonych kryteriów, a punkty przyznawane w zależności od tego, do której z siedmiu kategorii dbałości o środowisko ona trafi.

Kryteria zrównoważonego rozwoju stanowić mają przeciętnie 10% wagi, jeśli chodzi o kryteria oceny.

SPRILUR S.A. nie tylko przygotował specjalne przewodniki, które ułatwiają przedsiębiorcom przedłożenie stosownej dokumentacji, ale również organizuje dla nich szkolenia, dzięki którym łatwiej mogą brać udział w ogłaszanych przetargach.

Więcej na temat dobrych praktyk z Kraju Basków przeczytać można w broszurze GPP in Practice