Kryteria środowiskowe w komputerach dla śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Z dużą przyjemnością informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zastosował kryteria środowiskowe przy ogłoszeniu o zamówieniu na zakup sprzętu komputerowego. Zamówiony sprzęt musi spełniać między innymi normy Energy Star i zgodności z dyrektywą RoHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił zamówienie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska (ogłoszenie nr AI-ZP.272.1.00127.2014.AG). Szacunkowa wartość zamówienia to 563 280 PLN.

W zamówieniu uwzględniono następujące kryteria środowiskowe:

  • oszczędność energii – certyfikat Energy Star 5.0 lub równoważny dla oferowanego modelu komputera
  • głośność – poziom emitowanego hałasu mierzony zgodnie według normy ISO7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym powinien wynosić nie więcej niż 22 dB
  • spełnianie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
  • możliwość samodzielnej rozbudowy konfiguracji sprzętowej

Bardzo ważne jest, że w tym łączonym zamówieniu powyższe kryteria (niekoniecznie jednocześnie) zastosowano w niemal wszystkich zamawianych komputerach. Mamy nadzieję, że w kolejnych zamówieniach lista kryteriów środowiskowych będzie rozszerzana i dotyczyć będzie wszystkich komputerów.

Więcej informacji o stosowaniu kryteriów środowiskowych przy zamawianiu sprzętu komputerowego znaleźć można w Kryteriach GPP (Green Public Procurement) dla biurowego sprzętu komputerowego opracowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.