Lokalne Fora Dialogu

Lokalne Fora Dialogu to organizowane cyklicznie dyskusje, w trakcie których zbliżamy do siebie perspektywy lokalnych zamawiających, wykonawców oraz lokalnej społeczności. Stanowią one kontynuację działań, realizowanych do tej pory pod marką „Okrągłych stołów” na temat zamówień publicznych.

Nasze debaty dotyczą zarówno stojących przed zamawiającymi i wykonawcami wyzwań, związanych z koniecznością dostosowania się do zmieniających się przepisów prawnych, jak i szans jakie decyzje zakupowe instytucji publicznych dają dla pobudzenia lokalnego rozwoju gospodarczego, walki z wykluczeniem społecznym czy poprawy stanu środowiska naturalnego.

Organizowane wspólnie z urzędami miast, uczelniami wyższymi czy ważnymi organizacjami pozarządowymi wydarzenia są okazją do rozmowy o zamówieniach w szerszym kontekście polityki publicznej, realizowanych na różnych szczeblach strategii czy rozwiązywania konkretnych problemów – od poprawy warunków zatrudnienia poprzez skuteczną rewitalizację aż po rozwijanie podmiotów ekonomii społecznej.

Zobacz, o czym dyskutowaliśmy na dotychczasowych spotkaniach z tego cyklu:

Słupsk slajderSłupsk (21.11.2017)

„Pomocne mogą być rozliczne certyfikaty, które mają być gwarancją ograniczania przez producentów swojego szkodliwego wpływu na środowisko”.

Czytaj więcej >>>Lublin LFD 3Lublin (7.11.2017)

„Przybyli na spotkanie zamawiający bardzo mocno akcentowali problemy związane z nadzorem nad wykonywanym zamówieniem i sposobami kontroli nad tym, czy osoby z grup zagrożonych faktycznie wykonują zamówienia”.

Czytaj więcej >>>Rybnik 1Rybnik (26.10.2017)

„Zamawianie usług ekonomii społecznej jest czymś, w co wszyscy musimy wspólnie zainwestować”.

Czytaj więcej >>>
Łódź Forum 2Łódź (13.12.2016)

„Zielone zamówienia publiczne są korzystne nie tylko dla środowiska, ale też dla gospodarki, budując rynek na mniej energochłonne, innowacyjne produkty i usługi”.

Czytaj więcej >>Widownia-1024x576Gdańsk (29.11.2016)

„Urzędy powinny określić jasną politykę zrównoważonego rozwoju instytucji i współpracować ze swoim otoczeniem społecznym”.

Czytaj więcej >>>
Publiczność-OpoleOpole (16.9.2016)

„Podczas dyskusji poruszono temat możliwości wsparcia polityki społecznej państwa w zamówieniach publicznych, m.in. przez postawienie wymogu zatrudnienia osób bezrobotnych przez wykonawców”.

Czytaj więcej >>>SeminariumOkraglyStol_foto-Monika-Jodlowska-051Katowice (8.9.2015)

„Jeżeli jedynym kryterium rozstrzygania postępowań dalej będzie cena, nie może być mowy o respektowaniu przez pracodawców podstawowych praw człowieka takich jak godna płaca czy wolność zrzeszenia się”.

Czytaj więcej >>>Okrągły-stół-3Kraków (29.6.2015)

„Należy szukać jak największej liczby korzyści w stosowaniu zrównoważonych zamówień publicznych”.

Czytaj więcej >>>
wroclaw-577498_1280Wrocław (10.7.2015)

„W toku dyskusji uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na potrzebę zwiększania dostępu do szkoleń i materiałów informacyjnych na temat stosowania społecznie i środowiskowo sprzyjających rozwiązań”.

Czytaj więcej >>>IMAG0994Poznań (12.6.2015)

„Konkurencja cenowa przy konkursach obniża wynagrodzenia dla osób zaangażowanych społecznie, a receptą na to może być wprowadzenie klauzul społecznych również w przetargach dla NGO”.

Czytaj więcej >>>2015-04-15-Okragly-stol-fot-9-300x225Warszawa (15.4.2015)

„Zwrócono też uwagę na ogromną rolę mediów, które kształtując opinię społeczną niejednokrotnie przyczyniały się do nadmiernej koncentracji na obniżaniu kosztów przetargów, co nieuchronnie prowadzić musi do obniżania standardów pracy”.

Czytaj więcej >>>