Lokalne Forum Dialogu o zamówieniach publicznych w Lublinie

Lublin Logo7 listopada dyskutować będziemy o zrównoważonych zamówieniach publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych ze wspieraniem lokalnej gospodarki oraz ekonomii społecznej.

Spotkanie połączone będzie z prezentacją Sieci Transferu URBACT, zrzeszającej europejskie miasta wymieniające się doświadczeniami i dobrymi praktykami – w tym w kwestiach zamówieniowych.

Zapraszamy do Trybunału Głównego Koronnego między 10.00 a 15.30.

Urząd Miasta Lublin, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych oraz Krajowy Punkt URBACT

zapraszają na

Lokalne Forum Dialogu: Zrównoważone zamówienia publiczne i Nabór do Sieci Transferu URBACT

które odbędzie się 

7 listopada 2017 (wtorek) w godz. 10.00 – 15.30 w Trybunale Głównym Koronnym, ul. Rynek 1 (sala ślubów, I piętro).

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.  Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 6 listopada (poniedziałek), do godz. 12.00. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem http://bit.ly/2yJCUEN

Zrównoważone Zamówienia Publiczne (ZZP) to przetargi realizowane przez instytucje publiczne – w tym samorządy – do których wprowadzone zostały zapisy sprzyjające rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych.

Wraz z kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) pojawiło się dla zamawiających więcej możliwości oraz dodatkowych wymogów. Dotyczy to zwłaszcza możliwości zwiększenia zatrudniania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz efektywnego stosowania norm, co pozwala na oszczędności w funkcjonowaniu instytucji publicznych i na skuteczną walkę z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Obecnie globalne metropolie prześcigają się w innowacyjnym i zrównoważonym kreowaniu zamówień. Również „Program rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2030” dostrzega możliwość wykorzystywania klauzul społecznych do aktywizowania zawodowego osób długotrwale bezrobotnych czy rozwijania np. spółdzielni socjalnych.

Spotkanie Lokalne Forum Miejskie ma na celu stworzenie wszystkim zainteresowanym stronom (instytucjom publicznym, wykonawcom, organizacjom pozarządowym, obywatelom) przestrzeni dyskusji na temat roli zamówień publicznych w promowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju.

Druga część spotkania przeznaczona jest dla tych JST które zainteresowane są zastosowaniem sprawdzonych rozwiązań wyzwań miejskich – Dobrych Praktyk URBACT – na swoim obszarze, w ramach otwartego do stycznia 2018 r. Naboru do Sieci Transferu.

URBACT jest europejskim programem wspomagającym zrównoważony i zintegrowany rozwój miejski. Wśród podejmowanych przez niego kwestii znajduje się również tematyka zrównoważonych zamówień publicznych. W działaniach sieci Procure uczestniczy m.in. Lublin.

Program spotkania:

 • 10.00 – 10.15 Przywitanie uczestników
 • 10.15 – 11.15 Prezentacje wprowadzające
  a) Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych – Praktyka stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce.
  b) Andrij Myrovych, Urząd Miasta Lublin – Projekt PPI2Innovate a innowacyjne zamówienia publiczne. Perspektywa polska i europejska.
  c) Marcin Chrapowicki, Urząd Miasta Lublin – Zmiana podejścia do zamówień publicznych na przykładzie projektu URBACT Procure „Tworzenie dobrej lokalnej gospodarki poprzez zamówienia publiczne”.
  d) Paweł Narodowiec, Stowarzyszenie Modrzew, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej akredytowany przez MRPiPS – Zamówienia publiczne jako narzędzie wspierania ekonomii społecznej.
 • 11.15 – 13.00 Dyskusja o możliwościach stosowania ZZP
 • 13.00 – 14.00 Poczęstunek przygotowany przez lokalną spółdzielnię socjalną
 • 14.00 – 15.30 Główne założenia programu URBACT III:
  metoda URBACT i struktura Lokalnych Grup Wsparcia/Sieci Transferu. Przykłady sieci projektowych URBACT w mieście Lublin.
  Nabór do Sieci Transferu URBACT, założenia, zasady i terminy.
  Moderator: Aldo Vargas Tetmajer, Koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych” w programie FIO finansowanym ze środków MRPiPS.

Spotkanie sieci URBACT realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Grafika newsletter FIO

Zdj. na slajderze – Pankrzysztoff na licencji CC BY-SA 3.0