Lokalne Forum Dialogu o zamówieniach publicznych w Rybniku

800px-POL_Rybnik_flag

26 października między 14.00 a 16.30 po raz kolejny dyskutować będziemy na temat zamówień służących ludziom i środowisku.

Tym razem rozmawiać będziemy m.in. na temat perspektywy samorządowej na rolę podejmowanych przez siebie decyzji zakupowych oraz szansach na rozwój ekonomii społecznej.

Bezpłatna i otwarta dla wszystkich chętnych debata możliwa będzie dzięki współpracy z Urzędem Miasta Rybnika.

Urząd Miasta Rybnika oraz Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych

zapraszają na

Lokalne Forum Dialogu na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych

które odbędzie się

26 października 2017 (czwartek) w godz. 14.00 – 16.30 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, sala 108

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 października, godz. 12.00 na adres email ngo@um.rybnik.pl lub telefonicznie u Pani Kariny Krentusz: 32 43 92 006.

Zrównoważone zamówienia publiczne (ZZP) to realizowane przez instytucje publiczne – w tym samorządy – przetargi, do których wprowadzone zostały zapisy sprzyjające rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych. Ich innowacyjny charakter pomaga w promowaniu stosujących je instytucji jako odpowiedzialnych za swoje otoczenie.

Wraz z kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) pojawiło się dla zamawiających więcej wymogów oraz dodatkowych możliwości. Ich wdrażanie budzi czasem szereg pytań i wątpliwości.

Wprowadzenie do ich treści gwarancji zatrudnienia na umowę o pracę pozwoliło na poprawę warunków pracy – szczególnie w branżach, w których instytucje publiczne mają duży udział, takich jak usługi ochrony czy sprzątania.

Potencjał płynący z możliwości zatrudniania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób z niepełnosprawnością czy trwale bezrobotnych), choć przewidziany w Pzp, pozostaje ciągle w dużej mierze niewykorzystany. Według opublikowanego w 2017 roku raportu NIK, umowy uwzględniające aspekty i/lub klauzule społeczne stanowiły zaledwie odpowiednio 2,3% liczby i 2,5% wartości umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, przy czym skala ich stosowania była różna w poszczególnych gminach (od 0,01% do 68,7% wartości umów).

Dbanie o normy, takie jak efektywny energetycznie sprzęt elektroniczny czy niskoemisyjny transport publiczny pozwala z kolei na oszczędności w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz na skuteczną walkę z negatywnymi zjawiskami, takimi jak zanieczyszczenie powietrza. Według danych Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2015 poziom stosowania zielonych zamówień publicznych wyniósł w Polsce tylko 11,4%.

Wielki potencjał do wykorzystania zrównoważonych zamówień publicznych mają miasta. Globalne metropolie prześcigają się w kreowaniu innowacji w zrównoważonych zamówieniach. Również „Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+” obejmuje w programie „Korzystne społecznie zamówienia publiczne” m.in. promowanie stosowania zapisów sprzyjających zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych, stanowiąc część większego celu strategicznego „Dostarczania pracy dającej utrzymanie i satysfakcję”.

Wokół klauzul społecznych i ekologicznych narosło wiele obaw ze strony zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotyczą one zarówno odchodzenia od kryterium najniższej ceny, jak i możliwości sprawdzenia w praktyce realizacji propracowniczych i proekologicznych zapisów.

Spotkania z cyklu Lokalnych Forów Dialogu mają na celu stworzenie wszystkim zainteresowanym stronom (instytucjom publicznym, wykonawcom, organizacjom pozarządowym, obywatelom) przestrzeni dyskusji na temat roli zamówień publicznych w promowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju.

Program spotkania:

  • 14.00 – Przywitanie uczestników
  • 14.10 – Prezentacje wprowadzające
    a) Piotr Masłowski, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika – „Samorządy a zamówienia publiczne w teorii i praktyce”.
    b) Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych – „Praktyka stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”
    c) Piotr Dominiak, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Rybnik – „Udział podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w rynku zamówień publicznych z perspektywy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”
  • 15.00-16.30 – Dyskusja

Poczęstunek przygotowany przez spółdzielnię socjalną.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych” w programie FIO finansowanym ze środków MRPiPS.

Grafika newsletter FIO

 

Zdj. na slajderze – Hons084 na licencji CC BY-SA 3.0