Lokalne Forum Dialogu o zamówieniach publicznych w Słupsku

Słupsk logoKolejne spotkanie na temat odpowiedzialności publicznych zamawiających za kwestie społeczne i środowiskowe odbędzie się 21 listopada w godz. 13.00-16.30 w sali 212 Urzędu Miasta (plac Zwycięstwa 3).

Tym razem sporo uwagi poświęcimy kwestii sposobów, w jakie decyzje zakupowe zamawiających wpływają na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Urząd Miasta Słupska oraz Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych

zapraszają na

Lokalne Forum Dialogu na temat zrównoważonych zamówień publicznych

które odbędzie się

21 listopada 2017 (wtorek) w godz. 13.00 – 16.30 w Urzędzie Miasta, plac Zwycięstwa 3 (sala 212).

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy instytut@instytuzzp.pl do 20 listopada, godz. 12.00.

Zrównoważone zamówienia publiczne (ZZP) to realizowane przez instytucje publiczne – w tym samorządy – przetargi, do których wprowadzone zostały zapisy sprzyjające rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych. Ich innowacyjny charakter pomaga w promowaniu stosujących je instytucji jako odpowiedzialnych za swoje otoczenie.

Wraz z kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) pojawiło się dla zamawiających więcej wymogów oraz dodatkowych możliwości. Ich wdrażanie budzi czasem szereg pytań i wątpliwości.

Wprowadzenie do ich treści gwarancji zatrudnienia na umowę o pracę pozwoliło na poprawę warunków pracy – szczególnie w branżach, w których instytucje publiczne mają duży udział, takich jak usługi ochrony czy sprzątania.

Potencjał płynący z możliwości zatrudniania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób z niepełnosprawnością czy trwale bezrobotnych), choć przewidziany w Pzp, pozostaje ciągle w dużej mierze niewykorzystany. Według opublikowanego w 2017 roku raportu NIK, umowy uwzględniające aspekty i/lub klauzule społeczne stanowiły zaledwie odpowiednio 2,3% liczby i 2,5% wartości umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, przy czym skala ich stosowania była różna w poszczególnych gminach (od 0,01% do 68,7% wartości umów).

Dbanie o normy, takie jak efektywny energetycznie sprzęt elektroniczny czy niskoemisyjny transport publiczny pozwala z kolei na oszczędności w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz na skuteczną walkę z negatywnymi zjawiskami, takimi jak zanieczyszczenie powietrza. Według danych Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2015 poziom stosowania zielonych zamówień publicznych wyniósł w Polsce tylko 11,4%.

Wielki potencjał do wykorzystania zrównoważonych zamówień publicznych mają miasta. Ambitne ośrodki miejskie na całym świecie prześcigają się w innowacyjnym i zrównoważonym kreowaniu zamówień. Również w „Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017 – 2022” znalazły się m.in. zapisy o wykorzystywaniu klauzul społecznych do wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Wokół klauzul społecznych i ekologicznych narosło wiele obaw ze strony zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotyczą one zarówno odchodzenia od kryterium najniższej ceny, jak i możliwości sprawdzenia w praktyce realizacji propracowniczych i proekologicznych zapisów.

Spotkania z cyklu Lokalnych Forów Dialogu mają na celu stworzenie wszystkim zainteresowanym stronom (instytucjom publicznym, wykonawcom, organizacjom pozarządowym, obywatelom) przestrzeni dyskusji na temat roli zamówień publicznych w promowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju.

Program spotkania:

  • 13.00 – 13.10 Przywitanie uczestników
  • 13.10 – 14.30 Prezentacje wprowadzające
    a) Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych – Praktyka stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce.
    b) Beata Maciejewska, Urząd Miasta Słupska – Zrównoważone zamówienia publiczne w kontekście strategicznych wyzwań Słupska.
    c) Małgorzata Drewnowska, Urząd Miasta Gdańska – Projekt #NonHazCity a proekologiczne zamówienia publiczne.
  • 14.30 – 15.30 Dyskusja o możliwościach stosowania ZZP
  • 15.30 – 16.30 Poczęstunek przygotowany przez lokalną spółdzielnię socjalną

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych” w programie FIO finansowanym ze środków MRPiPS.

Zdj. www.slupczewski.pl, Michał Słupczewski

Grafika newsletter FIO