Los Angeles chce wykorzystywać zamówienia publiczne do zrównoważonego rozwoju miasta

800px-Flag_of_Los_Angeles,_CaliforniaMetropolia zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych opublikowała swój plan dotyczący tworzenia miasta odpornego na ewentualne wstąsy ekonomiczne czy ekologiczne.

„Resillient Los Angeles” stawia drugiemu, największemu miastu USA szereg celów, których realizacja możliwa będzie m.in. dzięki przemyślanym decyzjom zakupowym instytucji publicznych.

Bezpiecznie mieszkańcy, silniejsze lokalne społeczności, gotowa do wyzwań metropolia, wykorzystywanie potencjału innowacji i współpracy – to filary strategii najludniejszej miejscowości w stanie Kalifornia.

Na ich bazie przygotowany został zestaw 15 bardziej szczegółowych celów, wśród których znalazły się kwestie związane m.in. z tworzeniem nowych ścieżek zatrudnienia, zmniejszenie nierówności zdrowotnych, zapewnienie przystępnych cenowo mieszkań czy dostosowanie się do zmieniającego się klimatu.

Jednym z narzędzi, mających umożliwić ich osiągnięcie, mają stać się zamówienia publiczne. Zdaniem autorów dokumentu powinny one być wykorzystywane do:

  • promowania lokalnego zatrudnienia i przedsiębiorczości;
  • wspierania różnorodności oraz inkluzji społecznej;
  • walki ze smogiem oraz zmianami klimatu dzięki przechodzeniu na pojazdy elektryczne;
  • rozwijania lokalnej produkcji żywności.