Melbourne wydaje przewodnik po zamówieniach na energię ze źródeł odnawialnych

MelbourneGlobalne metropolie i samorządy – jak informowaliśmy już na naszej stronie – coraz częściej wykorzystują zamówienia publiczne do promowania rozwoju energetyki odnawialnej.

Drugie największe miasto w Australii postanowiło wydać poświęcony temu zagadnieniu podręcznik.

Na przeszło 50 stronach uzyskamy informacje na temat dobrych praktyk ze świata, które postanowili wcielić w życie gracze tacy jak prywatne firmy, władze lokalne czy uniwersytety.

Przeczytać w nim możemy o zaletach dla instytucji decydujących się na ten krok oraz dla ich otoczenia społecznego, takich jak tworzenie miejsc pracy, poprawa stanu środowiska naturalnego czy długofalowa stabilność kosztów energii.

Wśród pytań, na które powinni odpowiedzieć sobie m.in. publiczni zamawiający pojawiają się kwestie tego, czy wspierać już istniejące projekty czy może poszerzać rynek, decydować się na kontrakt z firmą zewnętrzną albo postawić na tworzenie własnych instalacji.

W podręczniku znajdziemy również wskazówki co do poszczególnych etapów zamawiania dostaw energii – od tworzenia spójnej strategii, poprzez przygotowanie zapisów porozumienia, aż po negocjacje i podpisanie umowy z jej dostawcą.

Choć realia australijskie mogą różnić się od europejskich to część z zawartych w publikacji rekomendacji i wskazówek może być przydatna również dla zamawiających w Polsce.

Materiał „Renewable Energy Procurement. A Guide to Buying Off-Site Renewable Energy” dostępny jest na stronie miasta Melbourne