Metodologia monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych

Rocznie w Polsce ogłaszanych jest ponad 200 tys. zamówień. Nie da się przeanalizować wszystkich. Do monitoringu wybraliśmy te, które dają możliwość zastosowania klauzul społecznych i środowiskowych. Zachęcamy do zapoznania się z metodologią  – jakie ogłoszenia monitorujemy i czego szukamy?

Pod względem stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych analizowane są ogłoszenia dotyczące:

 1. usług ochroniarskich
 2. usług cateringowych
 3. pielęgnacji zieleni
 4. utrzymania czystości
 5. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 6. usług transportowych
 7. robót budowlanych

Sprawdzamy czy zastosowano w nich któreś z następujących rozwiązań:

 1. zamówienia zastrzeżone
 2. wymóg zatrudnienia określonej grupy społecznej
 3. zatrudnienie w określonym wymiarze godzin, na określonym rodzaju umowy
 4. uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych
 5. inne zamówienia społecznie odpowiedzialne (np. przestrzeganie deklaracji MOP w łańcuchu dostaw)

Pod względem stosowania zielonych zamówień analizowane są ogłoszenia dotyczące dostaw:

 1. papieru do kopiowania i papieru graficznego
 2. środków czyszczących i usług sprzątania
 3. biurowego sprzętu komputerowego
 4. mebli
 5. żywności i usług cateringowych
 6. wyrobów włókienniczych
 7. produktów i usług ogrodniczych
 8. pojazdów

Sprawdzamy czy zastosowano w nich któreś z następujących rozwiązań:

 1. kryteria GPP (Green Public Procurement)
 2. ocena cyklu życia produktu
 3. ocena kosztów cyklu życia produktu
 4. zastosowanie rozwiązań oszczędzających energię
 5. normy spalania dla pojazdów