Ministerialny zespół pracuje nad ustawą regulującą zamówienia publiczne

uePYiIGD_400x400Powołana zarządzeniem z 1 sierpnia br. grupa ma za zadanie ocenić działanie dotychczasowych przepisów i sprawdzić, które ich elementy wymagają zmiany.

Organ ten wspierać ma działania Ministra Finansów i Rozwoju w zakresie nowelizacji prawa dotyczącego zakupów instytucji publicznych.

Jak czytamy w zarządzeniu „Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne, która wprowadzi transparentne ramy prawne dla realizacji nowej polityki zakupowej.

Zadanie (…) będzie realizowane w szczególności poprzez dokonanie przeglądu obecnie funkcjonującego systemu zamówień publicznych, zidentyfikowanie kluczowych obszarów wymagających przeprowadzenia zmian oraz analizę innych przepisów prawa obecnie obowiązujących w tym zakresie” – precyzuje dokument.

Zespół spotykać się ma nie rzadziej niż raz na kwartał, a jego powołanie jest najlepszym dowodem na to, że planowane m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zmiany prawne w zakresie zamówień publicznych weszły na kolejny etap.

Przeczytaj całość zarządzenia Ministra Finansów i Rozwoju