Ministerstwo Gospodarki bez klauzul środowiskowych

Resort w zamówieniu na meble określił wymagania estetyczne, m.in. kolor, rodzaj okleiny. Nie zastosował jednak żadnych zielonych kryteriów.

20150812_124951

Z II etapu realizowanego przez nas monitoringu ZZP wynika, że aspekty ekologiczne pojawiają się najczęściej w przetargach na meble. Więcej na ten temat tutaj.

Tymczasem w ostatnim zamówieniu Ministerstwa Gospodarki  nr: 249414 – 2015 na zakup mebli pracowniczych i krzeseł nie pojawiły się żadne wymogi dotyczące ochrony środowiska.

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Ministerstwo szczegółowo jednak określa standardy estetyczne produktów (np. okleina naturalna czereśniowo barwiona na kolor koniak – kolor colordex sbm regence). W dodatkowych kryteriach oceny oferty punktuje tylko wykonawców, którzy wydłużą okres gwarancji.

W wymienionym postępowaniu istniała możliwość zastosowania kryteriów GPP (ang. Green Public Procurement) dla mebli biurowych/audytoryjnych, które nakładają na dostawców konieczność dostosowania swojej oferty do wymogów środowiskowych.

W zamieszczonym ogłoszeniu nie zastosowano kryteriów zalecanych przez Unię Europejską i Urząd Zamówień Publicznych. Nie uwzględniono kwestii recyclingu oraz certyfikatów kontroli pochodzenia drewna (np. FSC). Nie określono także parametrów funkcjonalno-jakościowych produktów tj. ich bezpieczeństwo, wytrzymałość czy ergonomia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ