MOPS w Katowicach nie korzysta z kryteriów społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił przetarg na dowóz posiłków do Domu Noclegowego. Nie uwzględnia jednak przy tym aspektów ważnych ze społecznego punktu widzenia, np. zatrudniania pracowników na etat.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłosił zamówienie DO.3701.1.14.2015 dotyczące zakupu usług w postaci przygotowywania i dowozu posiłków do Domu Noclegowego. Niestety, to kolejny przykład na to, że instytucje publiczne nadal zbyt rzadko korzystają z klauzul społecznych.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje w 95% cena, a w 5% czas podstawienia pojazdu zastępczego. Wykonawca musi też udokumentować, że w ciągu ostatnich dwóch lat wykonał, min. jedno zamówienie w postaci przygotowywania i dowozu gorących posiłków, którego okres obowiązywania był nie krótszy niż 12 miesięcy, i w ramach którego przygotował i dostarczył nie mniej niż 15.000 posiłków.

Urząd nie wymaga za to, np. aby firma do realizacji zamówienia zatrudniła osoby bezrobotne lub niepełnosprawne oraz by zatrudniała je w oparciu o umowę o pracę. Skierowaliśmy do MOPS-u list zwracający uwagę na niewykorzystane możliwości oraz zawierający zachętę do zapoznania się z dobrymi praktykami.

Więcej o zamówieniu na stronie urzędu.