Newsletter zrównoważonych zamówień publicznych: czerwiec 2017

W najnowszym wydaniu naszego newslettera zapraszamy na Polski Kongres Zamawiających, który odbędzie się już 19 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uwadze polecamy dwie nowe analizy dotyczące praktyki stosowania klauzul społecznych oraz zamówień zastrzeżonych przez polskie instytucje publiczne.

Nie poprzestajemy na prezentowaniu sytuacji wyłącznie nad Wisłą – szczególną uwagę poświęcamy zarówno już realizowanym, jak i postulowanym zamówieniom w Wielkiej Brytanii.

13.6.2017

Szanowni Państwo,

Piskalski-miniKolejne wydanie naszego newslettera trafia do Państwa skrzynek mailowych tuż przed Polskim Kongresem Zamawiających – przypominamy zatem o tym ważnym wydarzeniu, które objęliśmy naszym patronatem.

Na bazie prowadzonego przez nas monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych przez urzędy centralne, instytucje samorządowe oraz wyższe uczelnie przygotowaliśmy dwie analizy dotyczące zamówień zastrzeżonych oraz problemów, jakie instytucje zgłaszają przy okazji wysyłania im „żółtych kartek”.

Minął rok od czasu, gdy dołączyliśmy się do akcji NSZZ „Solidarność”, w której udział bierze również Federeacja Przedsiębiorców Polskich. Naszym najnowszym wspólnym działaniem jest próba przekonania do promowania klauzul społecznych przez Regionalne Izby Obrachunkowe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o pierwszych sukcesach tej akcji.

Tak jak w każdym wydaniu naszego newslettera czeka na Państwa zestaw dobrych praktyk z Polski i ze świata – od remontów dworców z troską o przeciwdziałanie zmianom klimatu aż po brytyjskie miasto, wykorzystujące zamówienia do rozwijania lokalnej gospodarki.

Relacją Katarzyny Dudy z łódziej konferencji o aspektach społecznych w zamówieniach publicznych reaktywujemy naszą aktywność blogową. W kolejnych wydaniach naszego newslettera znajdą Państwo kolejne opinie i komentarze, dotyczące realiów stosowania przyjaznych ludziom i środowisku zapisów w praktyce.

Zapraszamy do lektury,

Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych

Polski Kongres Zamawiających. Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne

Zapraszamy na objęty przez nas patronatem Kongres, który będzie miał miejsce 19 czerwca w Warszawie.

Czytaj więcej >>>

Efektywność nie wyklucza prospołecznych rozwiązań

W jaki sposób nowe technologie zmieniają rynek zamówień? Rozmawiamy o tym z organizatorem Polskiego Kongresu Zamawiających, Witoldem Jarzyńskim.

Czytaj więcej >>>

Zamówienia zastrzeżone w praktyce – wyzwanie dla instytucji publicznych?

Jednym z trendów, który obserwujemy w trakcie naszego monitoringu – i dostrzegają go również inne, badające kwestie zamówień publicznych instytucje – jest znikoma skala stosowania zamówień zastrzeżonych.

Czytaj więcej >>>

Rok „żółtych kartek” – czego się dowiedzieliśmy?

Jak można podsumować najważniejsze, rysujące się przez ostatnie 12 miesięcy trendy? Jakie propracownicze rozwiązania zamawiającym wpisywać jest łatwo, a gdzie napotykają one na opór?

Czytaj więcej >>>

Opinia GIODO z mrożącym efektem na stosowanie klauzuli zatrudnieniowej?

Przypomnijmy – jesienią zeszłego roku GIODO zakwestionował możliwość wymagania od wykonawców przedstawiania umów z pracownikami realizującymi zamówienie.

Czytaj więcej >>>

Kolejna interwencja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

„Żółta kartka” dla instytucji publicznych zapominających o propracowniczych zapisach trafia tym razem do oddziałów narodowego ubezpieczyciela we Wrocławiu i Opolu.

Czytaj więcej >>>

Łódzkie instytucje odpowiadają na „żółte kartki”

Nasze zastrzeżenia spowodowały reakcję łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Filharmonii Łódzkiej oraz delegatury Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej >>>

Zamówienia publiczne w manifestach brytyjskich partii politycznych

Część biorących udział w przedterminowych wyborach do Izby Gmin partii politycznych znalazła w swych manifestach miejsce na omówienie zmian, jakie chciałyby widzieć w systemie zamówień publicznych w kraju.

Czytaj więcej >>>

Angielskie miasto wspiera lokalną gospodarkę za pomocą zamówień publicznych

Począwszy od roku 2012 Preston aktywnie animowało powstanie oraz rozwój sieci instytucji publicznych takich jak urzędy czy uniwersytety, chcące mieć pozytywny wpływ na społeczność lokalną.

Czytaj więcej >>>

Berlin wykorzystuje zamówienia publiczne do redukcji ilości odpadów

Instytucje publiczne zobowiązane zostały do uwzględniania wpływu swoich zamówień na środowisko już w roku 2010, kiedy to przyjęte zostały nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych w Berlinie.

Czytaj więcej >>>

Transport Publiczny: PKP SA ogłasza przetarg na studium wykonalności dla 122 dworców

„Wykonawcy będą musieli przedłożyć opisy stosowanych metodologii w zakresie analiz klimatycznych w zakresie oceny emisji gazów cieplarnianych oraz analizy ryzyka klimatycznego”.

Czytaj więcej >>>

Transport Publiczny: Metro przechodzi na LED-y. Teraz Imielin, potem inne stacje

„Spodziewane oszczędności w zużyciu energii i powinny kształtować się na poziomie około 50-60 procent”.

Czytaj więcej >>>

Trybuna.eu: Jak się żyje w III RP?

Katarzyna Duda: Pojawiają się sytuacje, w których jedynie część pracowników wykonujących usługi sprzątania może liczyć na zatrudnienie etatowe, mimo iż wykonują dokładnie te same czynności.

Czytaj więcej >>>

TySol.pl: „Solidarność” pisze do RIO w sprawie zamówień publicznych

„Solidarność razem z Fundacją CentrumCSR.PL oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich zwraca się do 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych o włączenie do działalności kontrolnej oraz edukacyjnej kwestii wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę w zamówieniach publicznych”.

Czytaj więcej >>>

Radio Gdańsk: Gdańsk dostał już drugą „żółtą kartkę” od Solidarności

Tym razem upomnienie trafiło do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Czytaj więcej >>>

Duda: Spory o klauzule społeczne na międzynarodowej konferencji w Łodzi

Skuteczne narzędzia walki z nadużyciami pracodawców – a może nadmierna regulacja rynku pracy?

Czytaj więcej >>>

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel.: (22) 628 40 80
Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan otrzymywać tego newslettera, bardzo prosimy o wysłanie emaila na adres mailing@centrumcsr.pl z tytułem „rezygnacja”.