Newsletter zrównoważonych zamówień publicznych: lipiec 2017

W najnowszym wydaniu naszego newslettera dzielimy się wynikami kontroli ZUS w sprawie wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ochrony w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce.

Na nasze wspólne z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich interwencje, realizowane w ramach „żółtych kartek” odpowiedziała Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Dzielimy się również kolejnymi dobrymi praktykami ze świata – tym razem m.in. z Kraju Basków, Londynu oraz kanadyjskiego Vancouver.

2.8.2017

Szanowni Państwo,

Piskalski-miniPomimo wakacji staramy się trzymać rękę na pulsie zrównoważonych zamówień publicznych. Niezależnie od tego, gdzie spędzą Państwo najbliższe tygodnie mamy nadzieję, że nasz newsletter pomoże Wam w zorientowaniu się w najnowszych trendach.

W poszukiwaniu dobrych praktyk znaleźliśmy pozytywne przykłady z tak różnych zakątków świata, jak Kraków, Londyn, Kraj Basków czy kanadyjskie Vancouver. Pozytywne przykłady zamawiających troszczących się o otoczenie społeczne i stan środowiska obejmują tak różne sektory i zagadnienia, jak transport, żywność czy łańcuch dostaw.

Sprawdzamy również nadal przetargi, w których naszym, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich zdaniem zabrakło odpowiednich klauzul społecznych. W tym wydaniu naszego newslettera przeczytacie m.in. o tym, jakie były skutki wysłania „żółtych kartek” oddziałom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Cieszymy się również z odpowiedzi pierwszej z 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych na nasz wspólny apel o promowanie zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Mamy nadzieję, że w kolejnych wydaniach newslettera do Izby z Gdańska dołączą kolejne.

Zapraszamy do lektury,

Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych

ZUS prezentuje wyniki kontroli swoich oddziałów
Prezes Instytucji, Gertruda Uścińska, poinformowała o rezultatach kontroli wewnętrznej, w wyniku której rozwiązano umowę na świadczenie usług ochrony na rzecz oddziału w Płocku.

Czytaj więcej >>>

Prezes ZUS sprawdza sytuację w monitorowanych oddziałach

W specjalnym piśmie do przyznających „żółte kartki” instytucji tłumaczy sytuację wokół najnowszych, budzących nasze wątpliwości, zamówień we Wrocławiu i Opolu.

Czytaj więcej >>>

Regionalna Izba Obrachunkowa odpowiada na wspólny apel ws. promowania umów o pracę

Dotyczył on promowania za pośrednictwem Izby stosowania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zamówieniach realizowanych przez kontrolowane instytucje.

Czytaj więcej >>>

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza zamówienia na usługi ochrony

Po wspólnej interwencji IZZP, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polski w sprawie zamówienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej zainterweniowała PIP.

Czytaj więcej >>>

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wyjaśnia zamówienie na usługi ochrony

Obawialiśmy się, że zarezerwowane na potrzeby jego realizacji środki nie będą wystarczyły na wypłacanie minimalnego wynagrodzenia strzegącym nieruchomość ochroniarzom.

Czytaj więcej >>>

Prawa człowieka w łańcuchu dostaw

Twórcy publikacji przekonują, że instytucje publiczne mogą – dzięki długofalowej współpracy z wykonawcami – wpływać m.in. na warunki zatrudnienia na Globalnym Południu.

Czytaj więcej >>>

Zamówienia publiczne a efektywność energetyczna

Ruch „Więcej niż energia” poinformował o konsultacjach społecznych nad rządowym dokumentem „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017″.

Czytaj więcej >>>

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z projektem dla zamawiających

Jednym z jego filarów będzie upowszechnianie francuskich doświadczeń ze wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez instytucje publiczne.

Czytaj więcej >>>

Portal Samorządowy: W Częstochowie pracę znalazło 700 osób. Dlaczego inni nie stosują klauzul społecznych?

„To konkretny sposób w jaki mogliśmy pomóc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. – podkreśla Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy”.

Czytaj więcej >>>

Portal Samorządowy: 150 nowych autobusów elektrycznych na krakowskich drogach. Umowa jest

Jak podkreśla prezydent Jacek Majchrowski, dzięki ich zakupieniu Kraków stanie się wkrótce pierwszą dużą aglomeracją w Polsce, gdzie pasażerowie będą mieć do dyspozycji wyłącznie pojazdy ekologiczne spełniające co najmniej normę Euro 5, w tym hybrydowe i elektryczne”.

Czytaj więcej >>>

BusinessGreen: Londyn zmniejszy emisyjność 5.000 autobusów za pomocą zamówień publicznych

Burmistrz Londynu chce, by do roku 2020 miejska flota autobusowa składała się wyłącznie z pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, radykalnie zmniejszając emisje m.in. tlenków azotu (NOx).

Czytaj więcej >>>

Kraj Basków promuje zrównoważone zamówienia w sektorze budowlanym

Od roku 2009 wszystkie zamówienia specjalnej agencji z zakresu budowy oraz modernizacji budynków zawierają kryteria ekologiczne, wymagające od wykonawców przedłożenia dokumentacji dotyczącej wpływu inwestycji na środowisko.

Czytaj więcej >>>

Vancouver wspiera kupowanie lokalnej żywności przez instytucje publiczne

Wspieranie lokalnej produkcji żywnościowej – poza aspektami ekologicznymi – przyczynić się ma do powstawania nowych miejsc pracy w trzecim co do wielkości obszarze metropolitarnym w Kanadzie.

Czytaj więcej >>>

Rzeczpospolita: „Solidarność” i przedsiębiorcy kontra samorządy

„Instytucje publiczne nie mogą kurczowo trzymać się już wyłącznie kryterium najniższej ceny. Co więcej, mają wyjątkową szansę do ich wykorzystywania, np. do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, walki z wykluczeniem czy dawania dodatkowych szans rozwoju lokalnemu małemu i średniemu biznesowi – mówi Grzegorz Piskalski”.

Czytaj więcej >>>

Piskalski: Zamówienia publiczne na rzecz praw człowieka

Kryterium najniższej ceny już dawno przestało być jedynym czynnikiem oceny ofert w zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej >>>

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel.: (22) 628 40 80
Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan otrzymywać tego newslettera, bardzo prosimy o wysłanie emaila na adres mailing@centrumcsr.pl z tytułem „rezygnacja”.