Newsletter zrównoważonych zamówień publicznych: listopad-grudzień 2017

W najnowszym wydaniu naszego newslettera przypominamy o organizowanych przez nas w ostatnich tygodniach wydarzeniach, takich jak Lokalne Fora Dialogu w Lubinie i Słupsku oraz seminarium ze związkowcami z Europy Środkowej w Budapeszcie.

Sporo uwagi poświęcamy trwającym pracom nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych, prezentując m.in. uwagi NSZZ „Solidarność”. Tematem zrównoważonych zamówień publicznych zaczęła się również znowu interesować Unia Europejska.

Nie zabrakło również miejsca na prezentację działań Urzędu Zamówień Publicznych – w tym nowego podręcznika UZP, mającego pomagać zamawiającym w szerszym stosowaniu klauzul społecznych i ekologicznych.

21.12.2017

Szanowni Państwo,

W specjalnym, podwójnym wydaniu naszego newslettera znajdą Państwo dużo informacji na temat wydarzeń, które mieliśmy przyjemność organizować w ostatnich tygodniach. W ramach Lokalnych Forów Dialogu odwiedziliśmy w listopadzie Lublin i Słupsk. W grudniu pojawiliśmy się z kolei w Budapeszcie, gdzie w towarzystwie działaczy związkowych z Europy Środkowej dzieliliśmy się doświadczeniami z prowadzonych przez nas od roku 2013 kampanii na rzecz poprawy warunków zatrudnienia.

Udało się nam również odnieść spory sukces w promowaniu zrównoważonych zamówień publicznych. W przyjętym przez Radę Warszawy dokumencie „Mieszkania 2030″ znalazło się miejsce na zapis, mający na celu zwiększenie skali używania zrównoważonych zamówień przy pracach nad rozbudową miejskiego zasobu mieszkaniowego. Znalazł się tam on dzięki naszemu udziałowi w konsultacjach społecznych wokół dokumentu.

W naszym newsletterze nie zabrakło również informacji o toczących się pracach nad nową ustawą, mającą regulować zamówienia publiczne w Polsce, jak również o nowym prodręczniku poświęconym klauzulom społecznym i środowiskowym, wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do lektury, życząc jednocześnie zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych


Urząd Zamówień Publicznych wydaje przewodnik po społecznych i ekologicznych aspektach zamówień

Powstały dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego podręcznik podsumowuje najważniejsze zagadnienia, związane ze stosowaniem klauzul społecznych i środowiskowych.

Czytaj więcej >>>

Zrównoważone zamówienia publiczne w polityce mieszkaniowej Warszawy!

Dzięki udziałowi IZZP w konsultacjach społecznych nad projektem dokumentu „Polityka mieszkaniowa Mieszkania 2030″ w ostatecznej jego wersji znajdą się zapisy, promujące stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych.

Czytaj więcej >>>

O klauzulach społecznych w strategiach związków zawodowych na międzynarodowym szkoleniu w Budapeszcie

Grzegorz Piskalski i Bartłomiej Kozek prezentowali unijne regulacje, krajowe realia oraz wpływ kampanii IZZP na stan zamówień publicznych w Polsce.

Czytaj więcej >>>

Zielone zamówienia w teorii i praktyce – dyskusja w Słupsku

Wraz z gronem ok. 20 uczestników, reprezentujących działy zamówień władz miasta, szkół, przedszkoli, a także spółki komunalne dyskutowaliśmy o możliwości szerszego stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku.

Czytaj więcej >>>

O polskich i europejskich wymiarach zamówień publicznych na Lokalnym Forum Dialogu w Lublinie

Zorganizowane 7 listopada w Trybunale Głównym Koronnym spotkanie było okazją do dyskusji nad możliwością wdrażania przez zamawiających kryteriów społecznych i ekologicznych.

Czytaj więcej >>>

Portal Samorządowy: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych już w pierwszym półroczu 2018 roku

„Przygotowywane zmiany nie będą stanowić jednak nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będą opracowane od podstaw, nowe rozwiązania systemowe i legislacyjne w zakresie wydatków ponoszonych na udzielane zamówienia publiczne”.

Czytaj więcej >>>

„Solidarność” prezentuje rekomendacje do nowej ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej przejrzyste zamówienia podprogowe, mniej wyłączeń z przeprowadzania zamówień zgodnie z zapisami ustawy, nacisk na szersze stosowanie klauzul społecznych przez samorządy.

Czytaj więcej >>>

Unijne konsultacje w sprawie zamówień publicznych

Do 1 marca trwają konsultacje nad podręcznikiem Komisji Europejskiej poświęconym tematyce klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej >>>

O zamówieniach publicznych w Brukseli

Wśród osób mających swoje wystąpienia panelowe znalazła się m.in. unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług, Elżbieta Bieńkowska oraz prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Czytaj więcej >>>

Konferencja o zielonych zamówieniach publicznych w UZP

7 grudnia Urząd zaprosił zamawiających do wspólnej dyskusji na temat stosowania klauzul środowiskowych – był na niej również reprezentant IZZP, Grzegorz Piskalski.

Czytaj więcej >>>

Melbourne wydaje przewodnik po zamówieniach na energię ze źródeł odnawialnych

Globalne metropolie i samorządy coraz częściej wykorzystują zamówienia publiczne do promowania rozwoju energetyki odnawialnej.

Czytaj więcej >>>

Dziennik Gazeta Prawna: W rządowych przetargach śmieciówki nie są tolerowane

„Analizy dokonane przez Urząd Zamówień Publicznych nie pozostawiają wątpliwości – zdecydowana większość urzędów i instytucji centralnego szczebla uwzględnia aspekty społeczne w organizowanych przez siebie przetargach”.

Czytaj więcej >>>

Transport Publiczny: Warszawa rezygnuje z kupowania autobusów z silnikiem diesla!

„Plany Miejskich Zakładów Autobusowych na lata 2018–20 to 250 nowych autobusów. W tej liczbie zawierają się zapowiadane już od dłuższego czasu 130 przegubowych autobusów elektrycznych i autobusy CNG”.

Czytaj więcej >>>

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel.: (22) 628 40 80
Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan otrzymywać tego newslettera, bardzo prosimy o wysłanie emaila na adres instytut@instytutzzp.pl z tytułem „rezygnacja”.