Newsletter zrównoważonych zamówień publicznych: luty-marzec 2017

W najnowszym wydaniu naszego newslettera sprawdzamy, jak do tematu zrównoważonych zamówień publicznych podchodzą ważne europejskie i globalne metropolie.

Nie zapominamy wspomnieć o polskich publicznych zamawiających, którzy na poważnie biorą kwestie takie jak zatrudnianie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym czy ochronę środowiska.

Informujemy również o kolejnych „żółtych kartkach” dla zamawiających, zapominających o klauzulach społecznych, które wręczamy wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich.

28.3.2017

Szanowni Państwo,

Początek roku spędziliśmy na sprawdzaniu dobrych praktyk nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Dzięki temu możemy dziś zaprezentować lekturę tekstów o tym, jak stać się wzorowym publicznym zamawiającym.

Na tym tle wyróżnia się m.in. holenderski Rotterdam, gdzie 100% zamówień służy poprawie jakości życia oraz stanu środowiska. Melbourne, Helsinki czy Budapeszt nie chcą w tym globalnym wyścigu o lepsze miasta pozostać w tyle.

Nie oznacza to, że instytucje publiczne w Polsce nie mają się czym pochwalić. Uniwersytet Śląski oraz Urząd Marszałkowski na Dolnym Śląsku pokazały, jak w praktyce można promować zatrudnianie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Politechnika Wrocławska postawiła z kolei na kwestie ekologiczne.

Wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich wręczaliśmy kolejne „żółte kartki” publicznym zamawiającym, zapominającym o klauzulach społecznych. Z naszego newslettera dowiecie się którym, za co i jaka była ich reakcja.

Powoli kończymy pracę nad naszą nową stroną internetową. Newsletter, który Państwo czytacie powoli już ją zapowiada. Zapraszamy do jej regularnego odwiedzania.

Zapraszamy do lektury,

Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych

Minimalna stawka godzinowa w instytucjach publicznych

Jak publicznym zamawiającym idzie pilnowanie realizacji nowych ustawowych wymogów płacowych przez wykonawców? Sprawdziliśmy relacje medialne z ostatnich tygodni.

Czytaj więcej >>>

Urząd Marszałkowski promuje walkę z wykluczeniem

W dwóch zamówieniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego aż 40% wagi przy analizie ofert miało zastosowanie klauzul społecznych.

Czytaj więcej >>>

Uniwersytet Śląski pamięta o osobach z grup zagrożonych wykluczeniem

Siedem zamówień publicznych wyższej uczelni premiuje wykonawców, zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, młodocianych oraz bezrobotnych.

Czytaj więcej >>>

Politechnika Wrocławska promuje aspekty ekologiczne w zamówieniu na materiały biurowe

W przetargu na dostawę sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla uczelni kryterium ekologiczne stanowiło 20% wagi oceny.

Czytaj więcej >>>

100 procent odpowiedzialnych zamówień w Rotterdamie

Drugie największe miasto w Holandii co roku przeznacza około 1,3 miliarda euro na zamówienia publiczne. W roku 2015 całość tej kwoty została wydana w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska.

Czytaj więcej >>>

Budapeszt stawia na zielone zamówienia publiczne

Stolica Węgier pokazuje, że również miasta z regionu Europy Środkowej mogą ambitnie podchodzić do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej >>>

Wiceburmistrz Helsinek chwali się zrównoważonymi zamówieniami

Pekka Sauri zwraca uwagę na fakt, że instytucje publiczne nie muszą wcale stawiać na posiadanie potrzebnych im produktów – mogą np. wspierać ich ponowne użytkowanie albo leasing.

Czytaj więcej >>>

Melbourne planuje wykorzystać zamówienia publiczne do rozwoju miasta

Od lokalnej infrastruktury aż po… odpowiedni wygląd miejskich mebli. Sprawdź, jak zamówienia mogą pomagać w realizacji śmiałych wizji rozwoju metropolii.

Czytaj więcej >>>

Ruszyły konsultacje ws. zmiany Prawa pocztowego

Istotnym elementem planowanych przez rząd zmian jest wyłączenie sądów i urzędów z zamówień publicznych na usługi pocztowe.

Czytaj więcej >>>

Urząd Zamówień Publicznych przypomina o sprawozdawczości w kwestii klauzul społecznych

Do 1 marca 2017 stosowne dokumenty musiały przygotować instytucje publiczne objęte Zaleceniem Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych.

Czytaj więcej >>>

Po naszej interwencji ZGN Śródmieście zatrudni na umowy o pracę!

Kolejny sukces „żółtych kartek” – Zakład wprowadził modyfikację do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dzięki której takie umowy będą mieć wszyscy, zatrudnieni przy realizacji zamówienia na usługi sprzątania.

Czytaj więcej >>>

Kolejna instytucja poprawia zamówienie po „żółtej kartce”

Tym razem chodzi o Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i jego przetarg na usługi sprzątania.

Czytaj więcej >>>

Urząd Dzielnicy Wola nie kupi ekologicznego papieru?

Zainterweniowaliśmy u burmistrza Krzysztofa Strzałkowskiego. W kolejnym wydaniu newslettera napiszemy, z jakim skutkiem.

Czytaj więcej >>>

Kolejna „źółta kartka” trafia do TBS Warszawa Północ

Unikanie deklaracji o zatrudnieniu wszystkich osób realizujących zamówienie publiczne na umowę o pracę nie okazało się jedynie jednorazowym przypadkiem.

Czytaj więcej >>>

ZGN w warszawskim Śródmieściu selektywnie stosuje klauzule społeczne

Czy jest jakiś powód, dla którego tylko trzy z ośmiu osób planowanych do zatrudnienia przy realizacji sprzątania lokali komunalnych pracować będzie na umowie o pracę?

Czytaj więcej >>>

Tygodnik Solidarność o „żółtej kartce” dla ZGN Śródmieście

„Wymóg etatu potwierdza też kodeks pracy, który określa, że praca która wykonywana jest na rzecz pracodawcy, pod jego nadzorem oraz w miejscu i czasie przez niego wskazanym jest etatem, a nie np. zleceniem, czy umową o dzieło”.

Czytaj więcej >>>

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa

tel.: (22) 628 40 80
e-mail: centrum@centrumcsr.pl 

www.centrumcsr.pl – www.instytutzzp.pl 

Jeżeli nie życzy sobie Pani/Pan otrzymywać tego newslettera, bardzo prosimy o wysłanie emaila na adres mailing@centrumcsr.pl z tytułem „rezygnacja”.