Newsletter zrównoważonych zamówień publicznych: październik 2017

W najnowszym wydaniu naszego newslettera zapraszamy na kolejne Lokalne Forum Dialogu, które organizujemy 7 listopada w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta oraz Krajowym Punktem URBACT.

Prezentujemy w nim relację z poprzedniego Forum, które odbyło się pod koniec października w Rybniku, a także ze spotkania na temat klauzul społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dzielimy się również relacjami medialnymi z zakupu przyjaznych środowisku autobusów przez kolejne samorządy, jak również informacjami o wysyłanych do instytucji publicznych „żółtych kartkach”.

31.10.2017

Szanowni Państwo,

Piskalski-mini7 listopada organizujemy kolejne, Lokalne Forum Dialogu – tym razem w Lublinie. Sporo miejsca poświęcimy w jego trakcie projektom europejskim, promujących wymianę dobrych praktyk między miastami z całej Europy. Gorąco zachęcamy do rejestracji i udziału w wydarzeniu, które organizujemy we współpracy z Urzędem Miasta Lublin oraz Krajowym Punktem URBACT.

W październiku odbyła się bardzo ważna dla publicznych zamawiających konferencja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Prezentowane były na niej pozytywne skutki stosowania rekomendacji dotyczących stosowania klauzul społecznych w zamówieniach administracji rządowej. Mamy nadzieję, że obowiązek analizy i audytu ich stosowania pojawi się w kolejnych instytucjach publicznych.

Jak zawsze prezentujemy ofertę zwiazanych z zamówieniami publicznymi wydarzeń, a także przykłady dobrych praktyk stosowania prospołecznych i prośrodowiskowych rozwiązań. Zauważamy rosnącą popularność ekologicznych autobusów, a także nową publikację, odsłaniającą stan ekonomii społecznej w Europie. Stan, na który duży wpływ ma podejście publicznych zamawiających.

Zapraszamy do lektury,

Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych

„Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację rządową” – wspólna konferencja KPRM i UZP

Podstawą debaty były rezultaty przeprowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych monitoringu stosowania klauzul społecznych przez organy administracji rządowej w roku 2016.

Czytaj więcej >>>


Lokalne Forum Dialogu o zamówieniach publicznych w Lublinie

7 listopada dyskutować będziemy o zrównoważonych zamówieniach publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych ze wspieraniem lokalnej gospodarki oraz ekonomii społecznej. Zapraszamy do rejestracji.

Czytaj więcej >>>

Ostatnie dni rekrutacji na szkolenia regionalnych konsultantów ds. zamówień publicznych!

Do końca października trwa rekrutacja na szkolenia Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Czytaj więcej >>>

Patronat Instytutu: XIII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Gościem Honorowym będzie Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Joanna Sauter-Kunach, która zdradzi, w jaki sposób Ministerstwo Rozwoju przygotowuje się do opracowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej >>>

Patronat Instytutu: Jesienne konferencje magazynu „Zamawiający”

Kolejna dyskusja na temat zamówień odbędzie się w listopadzie w Krakowie.

Czytaj więcej >>>

Czy miasto może pobudzać lokalną ekonomię społeczną? Dyskutowaliśmy w Rybniku

We wspólnej dyskusji uczestniczyli reprezentanci Urzędu Miasta i podległych mu instytucji, lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Czytaj więcej >>>

„Żółte kartki” i odpowiedzi urzędników

W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedzi m.in. ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz krakowskiej uczelni artystycznej.

Czytaj więcej >>>

Ministerialny zespół pracuje nad ustawą regulującą zamówienia publiczne

Powołana zarządzeniem z 1 sierpnia br. grupa ma za zadanie ocenić działanie dotychczasowych przepisów i sprawdzić, które ich elementy wymagają zmiany.

Czytaj więcej >>>

Europejska ekonomia społeczna a zamówienia publiczne

Europejski Komitet Społeczny i Ekonomiczny (ESEC) zaprezentował publikację poświęconą rozwojowi ekonomii społecznej na kontynencie.

Czytaj więcej >>>

Projekty LIFE+ dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych

Komisja Europejska zaprezentowała listę współfinansowanych przez siebie projektów, stawiających za cel poprawę stanu środowiska naturalnego.

Czytaj więcej >>>

EcoWatch: 12 globalnych metropolii zobowiązuje się do stworzenia zdrowych, zielonych ulic do 2030

Miasta te zobowiązały się, że wśród działań podejmowanych w ramach walki ze zmianami klimatu od roku 2025 zamawiać będą wyłącznie zeroemisyjne autobusy.

Czytaj więcej >>>

Wiadomości Szczecin: Szczecin chce kupić hybrydy

„W ramach zamówienia planowany jest zakup 8 sztuk autobusów jednoczłonowych i 8 sztuk autobusów dwuczłonowych (przegubowych), niskopodłogowych, fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, hybrydowych z silnikiem zasilanym olejem napędowym (spełniającym normę emisji spalin EURO VI)”.

Czytaj więcej >>>

Rzeszów News: Rzeszów będzie miał 50 nowych autobusów. Elektryczne i przegubowce

„Autobus, które dostarczymy Rzeszowowi, wygrał prestiżową nagrodę „Bus of the Year 2017” jako pierwszy w historii pojazd bateryjny”.

Czytaj więcej >>>

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel.: (22) 628 40 80
Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan otrzymywać tego newslettera, bardzo prosimy o wysłanie emaila na adres instytut@instytutzzp.pl z tytułem „rezygnacja”.