Newsletter zrównoważonych zamówień publicznych: sierpień 2017

W najnowszym wydaniu naszego newslettera sprawdzamy najnowszy raport Urzedu Zamówień Publicznych, przynoszący parę pozytywnych informacji na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Polsce.

Zapraszamy w nim również na szereg szkoleń dla zamawiających, które oferuje dwumiesięcznik „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” i które objęliśmy naszym patronatem.

Nie zabrakło w nim również miejsca na prezentację dobrych praktyk z kraju i ze świata – od promowania kawy fair trade po realizowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

7.9.2017

Szanowni Państwo,

Piskalski-miniWraz z końcem wakacji powracamy z kolejnym wydaniem newslettera, w którym informujemy zarówno o wydarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach, jak i konferencjach, które dopiero nas czekają.

W tej pierwszej kategorii zwracamy uwagę na relacje z debat, organizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urząd Zamówień Publicznych. W tej drugiej zapraszamy na cztery konferencje, które objęliśmy naszym patronatem.

UZP przygotował niedawno raport, który zdaje się potwierdzać wzrostowy trend w stosowaniu klauzul społecznych w Polsce. Sprawdzamy, co stoi za tymi zmianami – i jednocześnie pokazujemy, w jaki sposób Urząd dba o nie w praktyce.

Tradycyjnie już nie zabrakło miejsca na informacje o wysyłanych wspólnie z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich „żółtych kartkach”, jak również na dobre przykłady i inspirujące lektury ze świata – w tym miesiącu mocno odwołujące się do ONZ-owskich Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zapraszamy do lektury,

Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych


Raport UZP: Rośnie skala stosowania klauzul społecznych w administracji rządowej

Pomógł w tym m.in. częstszy wymóg obligatoryjności ich stosowania oraz poszerzenie dostępu do zamówień podmiotom zatrudniającym osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej >>>

Patronat Instytutu: Jesienne konferencje magazynu „Zamawiający”

Pierwsza z nich odbędzie się już 15 września w Gdańsku. Kolejne – we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie.

Czytaj więcej >>>


O społecznej odpowiedzialności zamawiających u Rzecznika Praw Obywatelskich

Pod koniec czerwca tematem zamówień publicznych oraz ich wpływem na jakość naszego życia zainteresowało się Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej >>>

Urząd Zamówień Publicznych powinien pójść krok naprzód

W trakcie konferencji UZP rezultaty prowadzonej przez Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich akcji wręczania „żółtych kartek” instytucjom publicznym zaprezentowała reprezentantka „Solidarności”, Sylwia Szczepańska.

Czytaj więcej >>>

Szpitale, sądy i uczelnie sprawdzane pod kątem klauzul społecznych

Pod lupą znalazły się zamówienia na usługi ochrony, które stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowania akcji „żółtych kartek”.

Czytaj więcej >>>

Nowe informacje w sprawie „żółtych kartek”

W obu wypadkach mamy dobre wiadomości dla śledzących wysyłane przez nas wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich „żółte kartki”.

Czytaj więcej >>>


Urząd Zamówień Publicznych promuje kawę Fair Trade

W zamówieniach na organizację szkoleń oraz konferencji jako jedno z trzech wskaźników ważenia ofert pojawiło się dostarczenie kawy ze Sprawiedliwego Handlu.

Czytaj więcej >>>

Zamówienia uniwersytetów na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

„Getting Started With SDGs at Universities. A Guide for Universities, Higher Education and the Academic Sector” przybliża treść i znaczenie przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs).

Czytaj więcej >>>

Wiedeń walczy ze zmianami klimatu za pomocą zamówień publicznych

Władze miasta postanowiły promować odpowiedzialną konsumpcję zmniejszającą emisję gazów cieplarnianych – również w podległych sobie jednostkach.

Czytaj więcej >>>

Puls HR: Stawka godzinowa? Ta decyzja rządu spowoduje dalsze zwolnienia

„Jeżeli administracja publiczna zakasałaby do tego rękawy i sprawdziła, czy pracownicy zatrudnieni w tych obiektach w ochronie, sprzątaniu itp. zarabiają 13 zł brutto i wypowiedziała nieuczciwym firmom umowy, mielibyśmy do czynienia z kompletną, pozytywną zmianą na rynku” – mówi Beniamin Krasicki, prezes City Security, członek zarządu Polskiej Izby Ochrony.

Czytaj więcej >>>

Kozek: Zamówienia publiczne a Cele Zrównoważonego Rozwoju

Instytucje publiczne mogą przyczyniać się do poprawy jakości życia i stanu środowiska. Powtarzamy to od dawna, uważa tak również m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Czytaj więcej >>>

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel.: (22) 628 40 80
Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan otrzymywać tego newslettera, bardzo prosimy o wysłanie emaila na adres mailing@centrumcsr.pl z tytułem „rezygnacja”.