Newsletter zrównoważonych zamówień publicznych: styczeń 2017

W najnowszym wydaniu naszego newslettera prezentujemy naszą opinię w sprawie Krajowego Planu Działań przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych.

Sprawdzamy w nim również wpływ wewnętrznych regulacji, promujących stosowanie klauzul społecznych w administracji publicznej oraz jednostkach miejskich w Warszawie.

Nie zabrakło kwestii bieżących – od skomplikowanej sytuacji ochroniarzy po wejściu w życie przepisów o minimalnej stawce godzinowej po zaproszenie na Kongres Zamawiających. Zapraszamy do lektury!

Newsletter nagłówek

2.2.2017

mr20Szanowni Państwo,

Początek roku upłynął nam na przygotowywaniu konkursu na najlepsze klauzule społeczne i ekologiczne, który organizować będzie Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych. Liczymy na to, że stanie się on narzędziem promowania dobrych praktyk i upowszechniania wiedzy o praktycznym stosowaniu zamówień służących ludziom i środowisku. Już wkrótce przekażemy Państwu pierwsze szczegóły tego przedsięwzięcia.

Analizowaliśmy również najnowszy Krajowy Plan Działań Urzędu Zamówień Publicznych który – naszym zdaniem – jest niedostatecznie ambitny. Uważamy, że wobec wciąż niewielkiej skali wykorzystywania przez zamawiających klauzul społecznych i środowiskowych potrzebna jest koordynacja działań, m.in. z organizacjami pozarządowymi oraz związkami zawodowymi.

W najnowszym newsletterze przedstawiamy również nasze analizy dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową oraz miasto stołeczne Warszawa. Mamy nadzieję, że będą one dla Państwa źródłem inspiracji do ich szerszego promowania i stosowania w praktyce.

Zapraszamy do lektury,

Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych

Z działalności Fundacji CentrumCSR.pl

Opinia Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych nt. „Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”

Rażąco niska skala stosowania zapisów społecznych i środowiskowych w polskich zamówieniach publicznych stanowi istotny problem społeczny. W opinii Instytutu przedstawiony do konsultacji przez Urząd Zamówień Publicznych dokument nie odzwierciedla skali tego problemu.

Czytaj więcej >>>

Nasza analiza: Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce działania administracji rządowej

28 lipca 2015 Rada Ministrów pod przewodnictwem Premier Ewy Kopacz przyjęła zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Czy wpłynęły one pozytywnie na skalę ich stosowania?

Czytaj więcej >>>

Analiza: Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce – przykład m. st. Warszawa

W wyniku zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy z 1 października roku 2015 stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach o wartości powyżej 30 tysięcy euro stało się obowiązkowe w 6 kategoriach. W jaki sposób podległe mu instytucje realizują jego zapisy?

Czytaj więcej >>>

2016 – rok pracy, rok sukcesów

Międzynarodowa konferencja, skuteczne interwencje, nowe inicjatywy – to był dobry, dziesiąty rok działania CentrumCSR.PL. Co robiliśmy w dziedzinie upowszechniania zrównoważonych zamówień publicznych?

Czytaj więcej >>>

Z kraju i ze świata

Zapraszamy na Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych!

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych został partnerem najważniejszego wydarzenia skupiającego przedsiębiorców realizujących kontrakty publiczne w Polsce, organizowanego przez dwumiesięcznik „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”.

Rejestracja: kongres-wykonawcow.pl

Urząd Zamówień Publicznych przypomina o sprawozdawczości w kwestii klauzul społecznych

Publiczni zamawiający objęci Zaleceniem Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych z roku 2015 mają czas do 1 marca na przygotowanie sprawozdania z realizacji jego zapisów.

Czytaj więcej >>>

Ochroniarze dostaną mniej niż minimalna płaca godzinowa?

Puls Biznesu alarmuje – choć od 1 stycznia obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 złotych za godzinę, to nie wszyscy publiczni zamawiający są gotowi na tę zmianę.

Czytaj więcej >>>

Innowacyjne i zielone zamówienia publiczne w Oslo

Stolica Norwegii postanowiła wykorzystać zamówienia publiczne do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych z sektora budowlanego.

Czytaj więcej >>>

Dziennik Gazeta Prawna: Rząd wprowadził minimalną stawkę godzinową, ale sam tyle za pracę płacić nie chce

Grzegorz Piskalski komentuje problemy instytucji publicznych z wdrażaniem zapisów o minimalnej płacy godzinowej w artykule Konrada Wojciechowskiego.

Czytaj więcej >>>

Kontakt

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych

ul. Grażyny 13

02-548 Warszawa

tel.: (22) 628 40 80

e-mail: centrum@centrumcsr.pl 

www.centrumcsr.pl; www.instytutzzp.pl 

Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan otrzymywać tego newslettera, bardzo prosimy o wysłanie emaila na adres mailing@centrumcsr.pl z tytułem „rezygnacja”.