NIK na straży przepisów

WNIK najnowszym zamówieniu delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu na usługi ochrony (nr 108951 – 2016) z dn. 29.06.2016 urząd wymaga od podwykonawców zatrudnienia wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Zastrzega też sobie prawo do weryfikacji tych kryteriów na każdym etapie realizacji zamówienia.

Cieszymy się, że NIK – instytucja, której celem jest kontrola gospodarności i rzetelności wydatkowania środków publicznych przez administrację – sama przyczynia się do kreowania odpowiednich standardów etycznych na rynku pracy.