Nowe informacje w sprawie „żółtych kartek”

UWr LogoWyższa uczelnia ze stolicy Dolnego Śląska tłumaczy, w jaki sposób realizuje zasady swej społecznej odpowiedzialności w praktyce.

Państwowa Inspekcja Pracy dzieli się z nami wynikami kontroli, przeprowadzanych przez inspektoraty okręgowe w Bydgoszczy i Poznaniu.

W obu wypadkach mamy dobre wiadomości dla śledzących wysyłane przez nas wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich „żółte kartki”.

W wypadku Uniwersytetu Wrocławskiego uczelnia deklaruje, że już na etapie przygotowań do zamówienia na usługi ochrony przyjęła koszt roboczogodziny na poziomie 17 złotych za godzinę netto, co gwarantować miało środki na wypłacanie przez wykonawcę wynagrodzeń respektujących minimalną, ustaloną prawnie stawkę godzinową (13,00 PLN).

UWr, by zagwarantować odpowiednie środki na ten cel, dodatkowo zwiększył przeznaczoną na realizację zamówienia kwotę o niemal 72 tysiące złotych. Stawka godzinowa u wybranego pracodawcy wynosić ma 19,45 złotych brutto.

Uniwersytet zauważa również, że nie tylko zawarł w dokumentacji wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę, ale też zaprezentował sposób na skuteczną weryfikację jego przestrzegania przez zamawiającego.

Przeczytaj pismo nadesłane przez Uniwersytet Wrocławski

Okręgowe Inspektoraty Państwowej Inspekcji Pracy poinformowały nas z kolei, że zarówno w wypadku zamówień na usługi ochroniarskie w Fabryce Sztuki w Łodzi, jak i Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku zatrudnieni przy ich wykonywaniu otrzymują wynagrodzenie zgodne z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

Zobacz pisma inspektoratów w Bydgoszczy i Poznaniu 

Urząd Statystyczny w Warszawie, dziękując za przedstawienie wyliczenia roboczogodziny pracy pracownika ochrony informuje, że wybrany przezeń wykonawca zamówienia korzysta z pomocy publicznej, jak również przedstawia dokumenty potwierdzające, że realizujący zamówienie zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

Zobacz pismo Urzędu Statystycznego w Warszawie (1) (2)