O Instytucie

Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych jest organizacją promującą wykorzystywanie klauzul społecznych i wymogów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Budujemy kulturę etycznych, efektywnych ekonomicznie, innowacyjnych społecznie i środowiskowo zamówień publicznych.

Propagujemy rozwiązania umożliwiające publicznym zamawiającym wykorzystanie pełnego potencjału dostępnych im środków finansowych. Pomagamy im we włączaniu kwestii społecznych i ekologicznych do ich decyzji zakupowych.

Aktywnie uczestniczymy w debacie o stanie zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, dzieląc się swą wiedzą i doświadczeniami. Promujemy stosowanie klauzul społecznych i środowiskowych, inspirując zamawiających praktycznymi przykładami z Polski i ze świata.

Łączymy perspektywy sektora publicznego, prywatnego i non-profit.

Wspieramy administrację samorządową i centralną, urzędy miast i gmin, uczelnie wyższe, szpitale, spółki komunalne i spółki skarbu państwa.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. podmiotami ekonomii społecznej, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i firmami prywatnymi, upowszechniając nowe myślenie o zamówieniach i budując powiązania między instytucjami publicznymi a dostawcami etycznych, zielonych dóbr i usług.

Oferujemy profesjonalną, dedykowaną zamawiającym, wykonawcom oraz partnerom społecznym ofertę szkoleniową i doradczą. Analizujemy rynek zamówień, opiniujemy dokumenty i akty prawne.

Informujemy o najnowszych trendach na naszej stronie internetowej, w mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz za pomocą newslettera, który dociera już do niemal 1000 zamawiających w całym kraju.

Upowszechnienie wiedzy i skali stosowania zrównoważonych zamówień publicznych realizujemy poprzez spotkania i seminaria eksperckie, a także cykliczne Lokalne Fora Dialogu, w których udział wzięło już prawie 1000 osób.

Nasze projekty

Tytuł Cel Okres realizacji Budżet Donorzy Partnerzy

Procure IT Fair: Establishing a Workers’ Rights Consortium modelled organisation for sustainable public purchasing of electronics in Europe

Wytworzenie silnego lobby organizacji zakupujących sprzęt IT na rzecz przestrzegania praw człowieka i podstawowych praw pracowniczych w fabrykach go produkujących. Styczeń 2013 – Grudzień 2015 94 tys. EUR - Unia Europejska - SETEM (lider konsorcjum, Hiszpania)- Danwatch (Dania)- People & Planet (Wielka Brytania)- SOMO (Holandia)- Südwind Agentur (Austria)- WEED (Niemcy)
Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień w Polsce Zwiększenie skali stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w praktyce działania wybranych instytucji publicznych: urzędów miast i urzędów marszałkowskich, uniwersytetów oraz kluczowych ministerstw. Marzec 2014 – Marzec 2016 350,5 tys. PLN - Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (program „Obywatele dla Demokracji”)- Fundacja im. Friedricha Eberta - Ethical Trading Initiative (Norwegia)
Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych Zwiększenie skali stosowania klauzul społecznych i środowiskowych w 50 instytucjach Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia Marzec 2016 – Listopad 2017 221 tys. PLN Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)

Współpracowaliśmy z

W trakcie naszych działań nawiązywaliśmy dialog z szeregiem instytucji publicznych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, takimi jak:

gp-kwadrat-300x300Grzegorz Piskalski, prezes zarządu

Od 2007 r. kieruje Fundacją CentrumCSR.PL, polską organizacją non-profit działającej na rzecz większej odpowiedzialności biznesu. W tym czasie uczestniczył w realizacji licznych projektów, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Jako ekspert pracował dla organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz izb gospodarczych. Zaangażowany był m.in. w badania dot. CSR i flexicurity na Podkarpaciu, międzynarodową kampanię pt. „Facing Finance”, dotyczącą roli praw człowieka w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych oraz międzynarodową kampanię „Rights for the people rules for the business” prowadzoną przez European Coalition for Corporate Justice. Magister stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), absolwent studiów podyplomowych z dziedziny integracji europejskiej oraz praw człowieka.