O klauzulach społecznych w zamówieniach w Łodzi

RCPS logo27 października zamówienia publiczne były obiektem dyskusji w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Istotnym jej elementem była kondycja oraz perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

W spotkaniu wziął udział m.in. prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski prezentował wyniki raportu NIK dotyczącego wdrażania prospołecznych rozwiązań przez samorządy lokalne.

Pozytywne przykłady odpowiedzialności samorządów za jakość życia w społecznościach lokalnych zaprezentowali z kolei przedstawiciele Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi oraz miasta Biała Rawska i gminy Rogów.

Głos zabierali również przedstawiciele samych podmiotów ekonomii społecznej, oczekujących na nową, mającą regulować działanie ich sektora ustawę.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie internetowej RCPS w Łodzi