O polskich i europejskich wymiarach zamówień publicznych na Lokalnym Forum Dialogu w Lublinie

Lublin LFD 5Zorganizowane 7 listopada w Trybunale Głównym Koronnym spotkanie było okazją do dyskusji nad możliwością wdrażania przez zamawiających kryteriów społecznych i ekologicznych.

Punktem wyjścia do debaty na temat praktyki oraz wyzwań stojących przed podejmującymi decyzje zakupowe w instytucjach publicznych były prezentacje, przygotowane przez współorganizatorów spotkania – Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych oraz Urząd Miasta Lublin.

Grzegorz Piskalski zaprezentował wnioski z prowadzonego przez Instytut monitoringu zamówień, realizowanych przez najważniejsze instytucje publiczne. Skupił się zarówno na teorii zrównoważonych zamówień publicznych, zmianach prawnych mających wpływ na możliwości zamawiających jak i praktycznych, możliwych do replikowania dobrych praktykach korzystania z klauzul społecznych i środowiskowych.

Zamówienia dla lokalnej gospodarki

Lublin LFD 3Andrii Myrovich mówił o realizowanym przez Lublin w ramach sieci URBACT projekcie PP2Innovate. Stawia on za cel zlecanie innowacyjnych badań oraz tworzenie rynku dla nowych dóbr i usług, z których korzystać mogą publiczni zamawiający.

Dotyczy to również tych z Polski – wśród prezentowanych w Lublinie przykładów znalazło się miejsce na przetarg dotyczący efektywnej kosztowo i przyjaznej dla środowiska odzieży szpitalnej w Rawiczu czy poprawa komfortu termicznego poprzez zakup paneli fotowoltaicznych przez szpital w Suchej Beskidzkiej.

Innym realizowanym przez Lublin projektem jest udział w międzynarodowej sieci Procure, zrzeszającej miasta zainteresowane promowaniem dobrych praktyk zakupowych, sprzyjających pozostawaniu publicznych pieniędzy w lokalnej gospodarce.

Prezentujący działającą w ramach URBACT sieć Maciej Chrapowicki konsekwentne działania instytucji samorządowych mogą przyczynić się do sukcesów na miarę brytyjskiego Manchesteru. O ile w roku obrachunkowym 2008/2009 jedynie 51,5% wydawanych tam przez instytucje publiczne pieniędzy trafiało z powrotem do lokalnych firm, o tyle w sezonie 2015/2016 wskaźnik ten urósł aż do 73,6%.

Nie zabrakło również przykładów na to, jak bardzo odmienną można przyjąć filozofię przy zamówieniach publicznych. We włoskim mieście Gabicce Mare przy okazji zamawiania usług sprzątania cena oferty stanowiła jedynie 30% wagi oceny. Pozostałe 70% zajęły różnego rodzaju kwestie społeczne – od nawiązanych relacji na rynku lokalnym aż po tworzenie przez oferenta stabilnych miejsc pracy.

Od wątpliwości do działania

Lublin LFD 4Tego typu przykłady bardzo często pobudzają zamawiających do ożywionej dyskusji. Tak też było tym razem.

Debata skupiła się na praktycznych aspektach stosowania klauzul społecznych. Przybyli na spotkanie zamawiający bardzo mocno akcentowali problemy związane z nadzorem nad wykonywanym zamówieniem i sposobami kontroli nad tym, czy osoby z grup zagrożonych faktycznie wykonują zamówienia.

Z jednej strony podnoszono kwestie konieczności upowszechniania dobrych praktyk i edukacji zamawiających. Z drugiej zaś uczestnicy podkreślali, że o ile projekty takie jak URBACT są dla nich bardzo inspirujące, to w praktyce możliwości przeniesienia tych doświadczeń na polski grunt pozostają ograniczone.

Reprezentujący Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT Aldo Vargas Tetmajer przekonywał do szerszego udziału w projektach sieci i rozwiewał prezentowane przez zamawiających wątpliwości.

Catering na spotkanie zapewniła często współpracująca z Urzędem Miasta Lublin Fundacja Misericordia. Organizacja ta pochwalić się może posiadaniem certyfikatu Zakup ProSpołeczny, przyznawany wyróżniającym się na rynku podmiotom ekonomii społecznej.

Oprac. Bartłomiej Kozek

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Społeczny monitoring stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w najważniejszych lokalnych i centralnych instytucjach publicznych” w programie FIO finansowanym ze środków MRPiPS.

Grafika newsletter FIO