O zamówieniach publicznych w Brukseli

logo_en KE7 grudnia z inicjatywy Komisji Europejskiej odbyła się międzynarodowa konferencja „Joining Forces in Public Procurement to Power Investment”.

Wśród osób mających swoje wystąpienia panelowe znalazła się m.in. unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług, Elżbieta Bieńkowska oraz prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W trakcie dyskusji poruszane były m.in. powiązania między zrównoważonymi zamówieniami publicznymi a unijną agendą miejską, opierającą się na trzech filarach: lepszej regulacji, lepszym finansowaniu oraz lepszej wiedzy.

Hanna Gronkiewicz-Waltz w trakcie swojego przemówienia odnotowała, że dobra polityka zamówieniowa powinna skupiać się nie tylko na aspektach finansowych, ale też wspierać osiąganie celów jakie stawiają przed sobą samorządy w kwestiach rozwoju ekonomicznego, społecznych oraz ekologicznych.

Z wnioskiem tym zgodziła się Elżbieta Bieńkowska przypominając, że zamówienia publiczna stanowią 14% unijnego PKB. Podkreślała również ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej europejskiej gospodarki – zauważyła również, że UE nie wspiera wizji najniższej ceny jako najważniejszej wartości przy wyborze podmiotów do realizowania zamówień publicznych.

W dzień dyskusji zaprezentowana została dedykowana zamawiającym strona internetowa dotycząca zamówień, zawierająca m.in. dział publikacji mających wspierać zamawiających w lepszym wykorzystywaniu tego narzędzia.

Relację z konferencji można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej oraz prześledzić na Twitterze sprawdzając hashtag #EUPublicProcurement